ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ถามมา-ตอบไป Ep.8 - จบเพียงชั้นประถมก็สำเร็จได้

จำนวนผู้เข้าชม 546 วันที่
พิมพ์
วันนี้ท่านประธานจะมาตอบคำถามแบบตรงๆ ด้วยตัวเองเหมือนเดิม
โดยคำถามที่มาจากสมาชิกได้แก่

Q1 ต้องจบการศึกษาแค่ประถมเหรอถึงจะเป็นผู้สำเร็จที่สุดได้ ?
Q2 ความคิดเห็นของท่านประธานเกี่ยวกับการเป็นผู้ตามที่ดี
Q3 ทำไมท่านประธานถึงต้องมาทำรายการถามมา-ตอบไปด้วยตัวเอง
Q4 คำว่า "ต้องคลั่งถึงจะสำเร็จ" ในความหมายของท่านประธานคืออะไร ?
Q5 ท่านประธานรู้สึกอย่างไรตอนที่ได้ออกทีวี ?

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

ถามมา-ตอบไป Ep.8 - จบเพียงชั้นประถมก็สำเร็จได้

วันนี้ท่านประธานจะมาตอบคำถามแบบตรงๆ ด้วยตัวเองเหมือนเดิม โดยคำถามที่มาจากสมาชิกได้แก่ Q1 ต้องจบการศึกษาแค่ประถมเหรอถึงจะเป็นผู้สำเร็จที่สุดได้ ? Q2 ความคิดเห็นของท่านประธานเกี่ยวกับการเป็นผู้ตามที่ดี Q3 ทำไมท่านประธานถึงต้องมาทำรายการถามมา-ตอบไปด้วยตัวเอง Q4 คำว่า "ต้องคลั่งถึงจะสำเร

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC