ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ถามมา ตอบไป Ep.6 - การทำงานกับคนต่างวัยและมาตรการจัดการขายออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม 566 วันที่
พิมพ์
3 คำถามจากสมาชิก

Q1. มีวิธีอย่างไรสำหรับการเชิญชวนคนหลากหลายวัยมาทำธุรกิจ ?
Q2. มีมาตรการอะไรในการจัดการการขายสินค้าอะโทมี่ออนไลน์ ?
Q3. จะคงระบบเอ็กซ์คลูซีฟดิสทริบิวเตอร์ไว้อีกนานไหม ?

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

ถามมา ตอบไป Ep.6 - การทำงานกับคนต่างวัยและมาตรการจัดการขายออนไลน์

3 คำถามจากสมาชิก Q1. มีวิธีอย่างไรสำหรับการเชิญชวนคนหลากหลายวัยมาทำธุรกิจ ? Q2. มีมาตรการอะไรในการจัดการการขายสินค้าอะโทมี่ออนไลน์ ? Q3. จะคงระบบเอ็กซ์คลูซีฟดิสทริบิวเตอร์ไว้อีกนานไหม ?

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC