ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ดร.ลีซองยอน

การบรรยายโดย ดร.ลีซองยอน
VIDEO
23 : 25
สูตรแห่งความสำเร็จ และการสร้างอนาคต hot

สูตรแห่งความสำเร็จ และการสร้างอนาคต
- กฎของปัจจัยต่ำที่สุด (จะเติบโตได้ ไม่สามารุถมองข้ามปัจจัยเล็กๆ ได้)
- รายได้ = ความพยายาม * ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง * โชคและโอกาส
- ปัจจัยที่สำคัญที่สุด = ความเ

จำนวนผู้เข้าชม 1,670 95 วันที่
VIDEO
25 : 30
ใครจะกลายเป็นเศรษฐี?

ใครจะกลายเป็นเศรษฐี?
-ปรากฏการณ์งูเห่า
- การใช้แรงจูงใจ
- ใจกล้า และ รอบคอบ
- คิดใหญ่ ทำละเอียด
- หาเงินจากที่ที่คนอื่นหลีกหนี
- ปัญญาแห่งหมู่คณะ
- 4 สิ่งที่ควรทำเพื่อความสำเร็จ

จำนวนผู้เข้าชม 1,406 45 วันที่
VIDEO
22 : 06
ทุน ความสามารถในการผลิต และรายได้ 77 hot

ทุน ความสามารถในการผลิต และรายได้ 77
- การไม่เลือกเดินทางลัด
- เส้นทางใหญ่ ไร้ประตู
- การเดินตามกลวิธี / การเดินตามทางที่ถูกต้อง
- ดัชนีเสน่ห์ กับ ความสำเร็จ

จำนวนผู้เข้าชม 1,260 25 วันที่
VIDEO
25 : 03
การกำหนดเป้าหมาย

- ขั้นตอนแรกของ 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
- การพูดด้านบวกกับตัวเอง & กลไกแห่งความสำเร็จ
- การจดจ่อ : ชายหนุ่มขี้บ่น กับ พระราชา
- การเขียนไลฟ์ ซินาริโอ้ & การกำหนดเป้าหมาย
- จิตใต้สำนึก
- การใส่ข้อความด้

จำนวนผู้เข้าชม 2,225 53 วันที่
VIDEO
25 : 16
วิน-วินเกม (ต่างฝ่าย ต่างชนะ) hot

- ทฤษฎีเกม
- เกมที่ผลบวกกันเป็นบวก
- วินวินเกม ต่างฝ่าย ต่างรอด
- ไม่ว่าจะอ่อนแอ หรือแข็งแรง แต่ละคนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
- ชาวอะโทมี่เล่นเกมวินวิน
- สนิทได้ แต่อย่าพร่ำเพรื่อ

จำนวนผู้เข้าชม 2,901 43 วันที่
VIDEO
20 : 40
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ hot

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ - ลีซองยอน

จำนวนผู้เข้าชม 3,265 81 วันที่
VIDEO
18 : 41
ผู้นำหัวใจบริการ Servant Leadership

ผู้นำหัวใจบริการ Servant Leadership
- ภาวะผู้นำหัวใจบริการ & แก่นแท้ของผู้นำ
- หน้าที่ของผู้นำหัวใจบริการ
- ลักษณะพิเศษของผู้นำหัวใจบริการ
- Cool Head & Warm Heart
- การเป็นผู้นำอะโทมี่

จำนวนผู้เข้าชม 4,217 71 วันที่

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream