ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

เคล็ดลับความสำเร็จ - ปาร์คจองซู

จำนวนผู้เข้าชม 6,493 วันที่
พิมพ์
รายการกู๊ดมอร์นิ่ง อะโทมี่ 
ตอน...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของอิมพิเรียล มาสเตอร์ ปาร์คจองซู

3 เคล็ดลับที่ทำให้เธอกลายเป็นอิมพิเรียล มาสเตอร์คนแรกของโลกคืออะไรบ้าง
เราไปติดตามชมกันค่ะ!

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

เคล็ดลับความสำเร็จ - ปาร์คจองซู

รายการกู๊ดมอร์นิ่ง อะโทมี่  ตอน...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของอิมพิเรียล มาสเตอร์ ปาร์คจองซู 3 เคล็ดลับที่ทำให้เธอกลายเป็นอิมพิเรียล มาสเตอร์คนแรกของโลกคืออะไรบ้าง เราไปติดตามชมกันค่ะ!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC