ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

เคล็ดลับความสำเร็จ - ลี ด็อก อู

จำนวนผู้เข้าชม 1,174 วันที่
พิมพ์
อิมพีเรียล มาสเตอร์ ลี ด็อกอู
- บทบาทในการเป็นออโต้ เซลล์ มาสเตอร์
- วิธีการเป็นลีดเดอร์
1. การทำซ้ำ
2. ขอบคุณกับทุกอย่าง
3. ความสำเร็จของสายพี่น้อง

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

เคล็ดลับความสำเร็จ - ลี ด็อก อู

อิมพีเรียล มาสเตอร์ ลี ด็อกอู - บทบาทในการเป็นออโต้ เซลล์ มาสเตอร์ - วิธีการเป็นลีดเดอร์ 1. การทำซ้ำ 2. ขอบคุณกับทุกอย่าง 3. ความสำเร็จของสายพี่น้อง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC