ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แอบโซลูท เซลแอคทีฟ สกินแคร์ ประวัติศาสตร์ใหม่ของเครื่องสำอาง

จำนวนผู้เข้าชม 1,523 วันที่
พิมพ์
รางวัลที่ 3 ที่มาพร้อมเกียรติยศ
ให้กับสินค้าสกินแคร์ของอะโทมี่
'อะโทมี่ แอบโซลูท เซลแอคทีฟ สกินแคร์'
รางัวลที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเครื่องสำอาง

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

แอบโซลูท เซลแอคทีฟ สกินแคร์ ประวัติศาสตร์ใหม่ของเครื่องสำอาง

รางวัลที่ 3 ที่มาพร้อมเกียรติยศ ให้กับสินค้าสกินแคร์ของอะโทมี่ 'อะโทมี่ แอบโซลูท เซลแอคทีฟ สกินแคร์' รางัวลที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเครื่องสำอาง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC