ATOMY CHANNEL កម្ពុជា

translation
Home

#ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

8 ករណីនៃលទ្ធផលដែលបានស្វែងរក
VIDEO
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?-Why do we choose Atomy? 27 : 16
Cambodia
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?-Why do we choose Atomy?

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?
បង្ហាញដោយ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ វ៉ាត​ ណារិន
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ2024
Why do we choose Atomy?
Present by Vath Narin_SRM
Saturday 23th March 2024

ចំនួនស្វែងរក 101 2 កាលបរិច្ឆេទថត
VIDEO
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?-Why do we choose Atomy? 24 : 49
Cambodia
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?-Why do we choose Atomy?

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?
បង្ហាញដោយ ស្តារម៉ាស្ទ័រ ឡាយ​ អំរុង​
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023
Why do we choose Atomy?
Present by Star Master Lay Amrong
Saturday 29th July 2023

ចំនួនស្វែងរក 345 23 កាលបរិច្ឆេទថត
VIDEO
ម៉ាស់បិតមុខអាតូមីដេលីអិចស្ពើត-Atomy Daily Expert Mask 18 : 47
Cambodia
ម៉ាស់បិតមុខអាតូមីដេលីអិចស្ពើត-Atomy Daily Expert Mask

ម៉ាស់បិតមុខអាតូមីដេលីអិចស្ពើត
បង្ហាញដោយ លោក វ៉ា គីមហៀង
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023
Atomy Daily Expert Mask
Present by Mr. Va Kimheang
Saturday 29th July 2023

ចំនួនស្វែងរក 372 9 កាលបរិច្ឆេទថត
VIDEO
ការ​ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន បង្ហាញដោយហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា​ -​ Company Introduction 14 : 46
Cambodia
ការ​ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន បង្ហាញដោយហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា​ -​ Company Introduction

ការ​ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន -​ Company Introduction
ធ្វើបទបង្ហាញដោយហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា
នៅក្នុងសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ​អាតូមី​ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

ចំនួនស្វែងរក 191 10 កាលបរិច្ឆេទថត
VIDEO
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?-Why do we choose Atomy? 21 : 00
Cambodia
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?-Why do we choose Atomy?

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសយកជំនួញអាតូមី​?
បង្ហាញដោយ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ហង្ស បុប្ផា
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023
Why do we choose Atomy?
Present by Sharon Rose Master Hang Bopha
Saturday 24th June 2023

ចំនួនស្វែងរក 131 3 កាលបរិច្ឆេទថត
VIDEO
ការណែនាំ​អំពីក្រុមហ៊ុនអាតូមី-Atomy Company Introduction 23 : 35
Cambodia
ការណែនាំ​អំពីក្រុមហ៊ុនអាតូមី-Atomy Company Introduction

ការណែនាំ​អំពីក្រុមហ៊ុនអាតូមី
បង្ហាញដោយ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ សុខ កញ្ញា
ងៃសៅរ៍ ទី24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023
Atomy Company Introduction
Present by Sharon Rose Master Sok Kanha
Saturday 24th June 2023

ចំនួនស្វែងរក 298 8 កាលបរិច្ឆេទថត
VIDEO
ការណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី-Company Introduction 21 : 56
Cambodia
ការណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី-Company Introduction


ការណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី
បង្ហាញដោយ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
Company Introduction
Present by Dachann Chhaya, Sharon Rose Master
Saturday 27th May 2023

ចំនួនស្វែងរក 279 8 កាលបរិច្ឆេទថត
VIDEO
ការ​ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន 20 : 38
Cambodia
ការ​ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

ការ​ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន
ធ្វើបទបង្ហាញដោយស្តារម៉ាស្ទ័រ ឡាយ អំរុង
នៅក្នុងសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ​អាតូមី​
កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

ចំនួនស្វែងរក 276 13 កាលបរិច្ឆេទថត

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    ចូលប្រើប្រាស់

    GLOBAL GSMC