ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

#educationcenter

8 ผลการค้นหา
VIDEO
[EC Meeting] ตอบคำถามกับมงซัง Part 2 26 : 04
Thailand
[EC Meeting] ตอบคำถามกับมงซัง Part 2 hot

Global Education Center Meeting 2023.01.06

Q.1 เมื่อจะต้องมีการมอบอำนาจ ให้พาร์ทเนอร์เพื่อบริหารศูนย์ฯ เราควรคอยดูอยู่ห่างๆ หรือคอยตาม เช็คอย่างละเอียด ?
Q.2 หลายครั้งที่รู้สึกเหนื่อยกับ การบริหารศูนย์ฯ ท่านประธานก็เคยเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ตอนนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไร และจัดการกับมันอย

จำนวนผู้เข้าชม 128 3 วันที่
VIDEO
[EC Meeting] ตอบคำถามกับมงซัง Part 1 18 : 06
Thailand
[EC Meeting] ตอบคำถามกับมงซัง Part 1 hot

Global Education Center Meeting 2023.01.06

Q1. จุดประสงค์และความหมายของการเปิดศูนย์การเรียนรู้ของท่านประธานคืออะไร ?
Q2. ควรทำอย่างไรเพื่อสร้างเป้าหมายเดียวกันและส่งต่อวิสัยทัศน์ให้กับพาร์ทเนอร์ได้ ?
Q3. เราควรทำอย่างไรกับคนที่ไม่ยอมเข้ามาทำงานและอ้างว่ามันคือวิสัยทัศน์ ควรปล่อยไปเฉย

จำนวนผู้เข้าชม 75 5 วันที่
IMAGE
คู่มือการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์เรียนรู้ 2021
Thailand
คู่มือการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์เรียนรู้ 2021 hot

คู่มือการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์เรียนรู้ 2021
Atomy Education Center Interior Guideline 2021

จำนวนผู้เข้าชม 380 7 วันที่
VIDEO
อะโทมี่ วิชชั่น - รองประธานเชว ซึงกน 45 : 43
Thailand
อะโทมี่ วิชชั่น - รองประธานเชว ซึงกน

EDUCATION CENTER LEADERS WORKSHOP (เวิร์คช็อปศูนย์การเรียนรู้)

วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา :13:00 น.- 17:00 น.
สถานที่ : อาคารธนภูมิ
จำนวนผู้เข้าร่วม : 54 ศูนย์การเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม 1,119 1 วันที่
VIDEO
เคล็ดลับการบริหารศูนย์ - ศุจีภรณ์ แว่นแก้ว 34 : 58
Thailand
เคล็ดลับการบริหารศูนย์ - ศุจีภรณ์ แว่นแก้ว

EDUCATION CENTER LEADERS WORKSHOP (เวิร์คช็อปศูนย์การเรียนรู้)

วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา :13:00 น.- 17:00 น.
สถานที่ : อาคารธนภูมิ
จำนวนผู้เข้าร่วม : 54 ศูนย์การเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม 1,494 11 วันที่
VIDEO
หน้าที่และทัศนคติของหัวหน้าศูนย์ - จูจินวาน 54 : 09
Thailand
หน้าที่และทัศนคติของหัวหน้าศูนย์ - จูจินวาน

EDUCATION CENTER LEADERS WORKSHOP (เวิร์คช็อปศูนย์การเรียนรู้)

วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา :13:00 น.- 17:00 น.
สถานที่ : อาคารธนภูมิ
จำนวนผู้เข้าร่วม : 54 ศูนย์การเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม 1,324 10 วันที่
IMAGE
คู่มือแนะนำเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้
Thailand
คู่มือแนะนำเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้

คู่มือแนะนำเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ / ATOMY EDUCATION CENTER GUIDE BOOK

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้
- ขั้นตอนการขอเปิดศูนย์การเรียนรู้
- เงื่อนไขในการได้รับอนุมัติเพื่อเปิดศูนย์การเรี

จำนวนผู้เข้าชม 7,032 86 วันที่

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream