ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

#V_log 1 วันของอะโทเมี่ยน EP.1 - DM ชเว ซงอี

จำนวนผู้เข้าชม 444 วันที่
พิมพ์
อีพีแรกของรายการที่จะตามติดสมาชิกอะโทมี่ไปใน 1 วัน
ให้คุณได้เห็นว่าชาวอะโทเมี่ยนใน 1 วันทำอะไรบ้าง?
และเขามีความสุขกับการทำอะโทมี่มากแค่ไหน

ตอนแรกขอเสนอ 1 วันของ DM ชเว ซึงอี

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

#V_log 1 วันของอะโทเมี่ยน EP.1 - DM ชเว ซงอี

อีพีแรกของรายการที่จะตามติดสมาชิกอะโทมี่ไปใน 1 วัน ให้คุณได้เห็นว่าชาวอะโทเมี่ยนใน 1 วันทำอะไรบ้าง? และเขามีความสุขกับการทำอะโทมี่มากแค่ไหน ตอนแรกขอเสนอ 1 วันของ DM ชเว ซึงอี

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC