ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แนะนำบริษัท - คิมบอมซู

จำนวนผู้เข้าชม 707 วันที่
พิมพ์
จุดที่ทำให้คนที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทต่างประเทศ
มาร่วมทำธุรกิจอะโทมี่และประสบความสำเร็จได้นั้น จะเป็นอะไร
ท่าน RM คิม บอมซู จะมาบรรยายให้ฟังค่ะ!

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

แนะนำบริษัท - คิมบอมซู

จุดที่ทำให้คนที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทต่างประเทศ มาร่วมทำธุรกิจอะโทมี่และประสบความสำเร็จได้นั้น จะเป็นอะไร ท่าน RM คิม บอมซู จะมาบรรยายให้ฟังค่ะ!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC