ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

เส้นทางสู่ความสำเร็จ (17.11.2018)

จำนวนผู้เข้าชม 4,609 วันที่
พิมพ์
- คำขวัญประจำปี 2019 : อยู่เหนือมิติ
- การมองอนาคต
- ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม Platform Business
- ศูนย์กลางการกระจายสินค้า : อะโทมี่มีหน้าที่คัดสรรสินค้าเพื่อผู้บริโภค
- ความกล้า กับ ความล้มเหลว
- ไลฟ์ซินาริโอ้ กับ ความสำเร็จ
 

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

เส้นทางสู่ความสำเร็จ (17.11.2018)

- คำขวัญประจำปี 2019 : อยู่เหนือมิติ - การมองอนาคต - ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม Platform Business - ศูนย์กลางการกระจายสินค้า : อะโทมี่มีหน้าที่คัดสรรสินค้าเพื่อผู้บริโภค - ความกล้า กับ ความล้มเหลว - ไลฟ์ซินาร

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC