ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

เส้นทางสู่ความสำเร็จ - กูยอนฮี

จำนวนผู้เข้าชม 5,747 วันที่
พิมพ์
เส้นทางสู่ความสำเร็จ - กูยอนฮี
เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จ
คุณกูยอนฮี ใช้วิธีไหน เราไปศึกษาพร้อมกันค่ะ

คะแนนประเมินทั้งหมด 4.7 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

เส้นทางสู่ความสำเร็จ - กูยอนฮี

เส้นทางสู่ความสำเร็จ - กูยอนฮี เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จ คุณกูยอนฮี ใช้วิธีไหน เราไปศึกษาพร้อมกันค่ะ

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC