ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ออโต้เซลล์มาสเตอร์ - ชินจองอิม

จำนวนผู้เข้าชม 2,798 วันที่
พิมพ์
ออโต้เซลล์มาสเตอร์ - ชินจองอิม
เขาเริ่มจากการทำอะโทมี่ เป็นอาชีพเสริม เจออุปสรรคจากครอบครัว
เจอคำปฏิเสธของคนรอบข้าง แต่วันนี้ เขาสามารถทำรายได้สูง
และสามารถเข้าโรยัล ลีดเดอร์คลับได้ 

เขามีเคล็ดลับในการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์อย่างไร ไปติดตามชมกันค่ะ

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

ออโต้เซลล์มาสเตอร์ - ชินจองอิม

ออโต้เซลล์มาสเตอร์ - ชินจองอิม เขาเริ่มจากการทำอะโทมี่ เป็นอาชีพเสริม เจออุปสรรคจากครอบครัว เจอคำปฏิเสธของคนรอบข้าง แต่วันนี้ เขาสามารถทำรายได้สูง และสามารถเข้าโรยัล ลีดเดอร์คลับได้  เขามีเคล็ดลับในก

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC