ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แผนการตลาด - ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์

จำนวนผู้เข้าชม 6,042 วันที่
พิมพ์
หัวข้อ : แผนการตลาด
ผู้บรรยาย : ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์
สถานที่ : อะโทมี่ ไทยแลนด์ วันเดย์ เซมินาร์ ณ กรุงเทพมหานคร  
วันที่ : วันพฤหัสที่  26 กรกฎาคม 2018

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

แผนการตลาด - ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์

หัวข้อ : แผนการตลาด ผู้บรรยาย : ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์ สถานที่ : อะโทมี่ ไทยแลนด์ วันเดย์ เซมินาร์ ณ กรุงเทพมหานคร   วันที่ : วันพฤหัสที่  26 กรกฎาคม 2018

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC