ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

วิน-วินเกม (ต่างฝ่าย ต่างชนะ)

จำนวนผู้เข้าชม 3,411 วันที่
พิมพ์
- ทฤษฎีเกม
- เกมที่ผลบวกกันเป็นบวก
- วินวินเกม ต่างฝ่าย ต่างรอด
- ไม่ว่าจะอ่อนแอ หรือแข็งแรง แต่ละคนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
- ชาวอะโทมี่เล่นเกมวินวิน
- สนิทได้ แต่อย่าพร่ำเพรื่อ

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

วิน-วินเกม (ต่างฝ่าย ต่างชนะ)

- ทฤษฎีเกม - เกมที่ผลบวกกันเป็นบวก - วินวินเกม ต่างฝ่าย ต่างรอด - ไม่ว่าจะอ่อนแอ หรือแข็งแรง แต่ละคนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ - ชาวอะโทมี่เล่นเกมวินวิน - สนิทได้ แต่อย่าพร่ำเพรื่อ

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC