ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ไลฟ์ซินาริโอ้ สตอรี่ - คิมบุนซุก

จำนวนผู้เข้าชม 2,210 วันที่
พิมพ์
ไลฟ์ซินาโร้ของคิมบุนซุก
เจ้าของร้านเย็บผ้า นั่งตัดเสื้อวันละ 28 ชั่วโมง 
จนประสบวิกฤติเมื่อคนเริ่มหันมาใส่เสื้อสำเร็จรูปกัน
และวันนึงเขาก็ได้มีโอกาสรู้จักกับอะโทมี่ ผ่านน้องชายแท้ๆ ของเขา
ซึ่งตอนนี้ได้เป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์ คนที่ 3 ของโลก
ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มาติดตามกันค่ะ

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

ไลฟ์ซินาริโอ้ สตอรี่ - คิมบุนซุก

ไลฟ์ซินาโร้ของคิมบุนซุก เจ้าของร้านเย็บผ้า นั่งตัดเสื้อวันละ 28 ชั่วโมง  จนประสบวิกฤติเมื่อคนเริ่มหันมาใส่เสื้อสำเร็จรูปกัน และวันนึงเขาก็ได้มีโอกาสรู้จักกับอะโทมี่ ผ่านน้องชายแท้ๆ ของเขา ซึ่งตอนนี้ได

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC