ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

กล่าวต้อนรับ - ศุจีภรณ์ แว่นแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1,049 วันที่
พิมพ์
**อะโทมี่ ไทยแลนด์ ซัคเซส อะคาเดมี่ ครั้งที่ 7**
**ATOMY THAILAND 7th SUCCESS ACADEMY**

หัวข้อ : กล่าวต้อนรับ
ผู้บรรยาย : ไดมอน มาสเตอร์ ศุจีภรณ์ แว่นแก้ว
สถานที่จัดงาน: เรนโบว์ ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย
วันที่ : วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

คะแนนประเมินทั้งหมด 4.6 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

กล่าวต้อนรับ - ศุจีภรณ์ แว่นแก้ว

**อะโทมี่ ไทยแลนด์ ซัคเซส อะคาเดมี่ ครั้งที่ 7** **ATOMY THAILAND 7th SUCCESS ACADEMY** หัวข้อ : กล่าวต้อนรับ ผู้บรรยาย : ไดมอน มาสเตอร์ ศุจีภรณ์ แว่นแก้ว สถานที่จัดงาน: เรนโบว์ ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC