ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

หัวจรดเท้า เช้าจรดเย็น - Onnut Sky Center

จำนวนผู้เข้าชม 2,570 วันที่
พิมพ์
วิดีโอประกวดแนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้
ภายใต้ สโลแกน "หัวจรดเท้า เช้าจรดเย็น ด้วยผลิตภัณฑ์อะโทมี่" ประจำวันที่ วันที่ 19  มกราคม 2561

ศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 : Ubon Sarang Center
ศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 : Konkaen 89 Center
ศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 : Onnut Sky Center
 

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

หัวจรดเท้า เช้าจรดเย็น - Onnut Sky Center

วิดีโอประกวดแนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้ สโลแกน "หัวจรดเท้า เช้าจรดเย็น ด้วยผลิตภัณฑ์อะโทมี่" ประจำวันที่ วันที่ 19  มกราคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 : Ubon Sarang C

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC