ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

เคล็ดลับความสำเร็จ - STM คิม อึนฮเย

จำนวนผู้เข้าชม 270 วันที่
พิมพ์
การทำธุรกิจแบบไม่เจอหน้า
Wonder Woman ที่มองโลกในแง่ดีของอะโทมี่
จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองให้เราฟัง!

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

เคล็ดลับความสำเร็จ - STM คิม อึนฮเย

การทำธุรกิจแบบไม่เจอหน้า Wonder Woman ที่มองโลกในแง่ดีของอะโทมี่ จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองให้เราฟัง!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC