ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ปี 2023

จำนวนผู้เข้าชม 265 วันที่
พิมพ์
อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม กระทรวงความมั่นคงของรัฐ กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและพลังงาน ปี 2023

เดินหน้าเป็นผู้นำในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดโครงสร้างภายในที่ดีในปีนี้


อะโทมี่สิ้นสุดปี 2023 ด้วยการได้รับรางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2023 อะโทมี่ได้รับการรับรองด้านการบริหารที่เน้นผู้บริโภคเป็น
ศูนย์กลางจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2023 อะโทมี่ได้รับรางวัล "รัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน สาขา ESG ที่ครอบคลุม" ในงาน "รางวัลรัฐบาลสำหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อความยั่งยืน"
ของกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2023 ยังได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของรัฐ ในพิธีมอบรางวัล ‘Good Donor Awards
of Korea’ ของกระทรวงความมั่นคงของรัฐอีกด้วย และอะโทมี่ยังเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งที่ได้รับการรับรอง
และรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ยังได้วางแผนที่จะเร่งความเร็วในการคว้ารางวัลและการรับรองจากรัฐบาล เพื่อช่วย
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมในปี 2024 ด้วยเช่นกัน


▷ ปาร์ค ฮันกิล ประธานบริษัทอะโทมี่ (ลำดับที่สี่จากซ้าย), ฮัน กีจอง ประธานคณะกรรมการการค้ายุติธรรม (ลำดับที่สามจากซ้าย)

รางวัลประธานคณะกรรมการการค้าที่ยุติธรรม - CCM รายแรกของอุตสาหกรรม
อะโทมี่เป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งในประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับการรับรอง Consumer Centered Management (CCM)
ในปี 2019 และประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา

CCM เป็นระบบที่ประเมินและยอมรับว่า การบริหารของบริษัทเน้นไปที่ผู้บริโภค คำนึงถึงผู้บริโภค พัฒนาธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการการค้ายุติธรรม
อะโทมี่ได้ตั้ง "ความสำเร็จของลูกค้า" เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางใน
ทุกด้านของการบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการการรับรองซ้ำชื่นชมเป็นพิเศษในการวางแผนและการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางถึงระยะยาวบนพื้นฐานของ 'คุณภาพชั้นเยี่ยม
ในราคาย่อมเยา', ‘ความคุ้มค่าที่แท้จริง’ และ ‘การเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์’ เพื่อพัฒนา CCM ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงในการจัดตั้งทีมการเดินทางของ
ลูกค้าขึ้นใหม่ การสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า และการดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transfor­mation) ในทุกจุด
ของการเข้าถึงลูกค้า

นอกจากนี้ การเป็นผู้นำกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ 'บลูมารีน (Blue Marine)' รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
อย่างซื่อสัตย์ เช่น การบริจาคเงิน 720 ล้านบาทในปี 2021 และ 690 ล้านบาทในปี 2022 นั้น ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจคณะกรรมการด้วย
เช่นกัน

ทีมประเมินการรับรองซ้ำได้ประเมินว่า "อะโทมี่มีส่วนช่วยในการยกระดับการรับรู้เชิงบวกของธุรกิจเครือข่าย" และมองว่า "อะโทมี่ได้ปรับปรุงเรื่อง
การเข้าถึงและความสะดวกสบายของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลที่ผู้บริโภคและนักธุรกิจต้องการ รวมถึงปรับปรุงการบริการทางออนไลน์และมือถือ"


▷ ยุน ยงซุน รองประธานบริษัทอะโทมี่ (ด้านขวา) รับรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน ปี 2023
จากรัฐบาล สำหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

รางวัลรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา อะโทมี่ได้รับ 'รางวัลรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน สาขา ESG ที่ครอบคลุม' ในงาน
'รางวัลรัฐบาลสำหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อความยั่งยืน' ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน และกระทรวงเอสเอ็มอี
และสตาร์ตอัป (SMEs & Startups) โดยมีศูนย์เพิ่มผลผลิตเกาหลี (Korea Productivity Center: KPC) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

รางวัลรัฐบาลสำหรับการมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อความยั่งยืนนั้น เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าทางสังคม และการสร้างผลงานความสำเร็จ ผ่านการเผยแพร่และเป็นผู้นำใน
การบริหารเพื่อความยั่งยืน 

อะโทมี่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการบริหารเพื่อความยั่งยืน เช่น การเผยแพร่รายงาน ESG เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์ค
มาร์เก็ตติ้งในประเทศเกาหลีใต้ เมื่อไม่นานมานี้ รายงาน ESG หรือที่เรียกว่ารายงานการบริหารเพื่อความยั่งยืน เป็นรายงานที่เปิดเผยกิจกรรม
และความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับ E (Envi­ronment) ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม S (Social) หมายถึงสังคม และ G (Governance) หมายถึง
การกำกับดูแล แม้ว่าจะเป็นการเผยแพร่ครั้งแรกของอะโทมี่ แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
อุตสาหกรรม และพลังงาน และการยอมรับในผลงานที่ผ่านมา

รายงาน ESG ของอะโทมี่ประกอบด้วยข้อความของท่านประธานปาร์ค ฮันกิลที่ว่า “อะโทมี่จะกลายเป็นอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นใหม่
เป็นบริษัทจัดจำหน่ายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเป็นบริษัทที่ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ลูกค้า
สมาชิก บริษัทคู่ค้า ชุมชนท้องถิ่น รัฐบาล และ NGO และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น นโยบายผลิตภัณฑ์ การบริหารอย่างมีจริยธรรม
การเติบโตร่วมกับบริษัทคู่ค้า ลูกค้า สมาชิก และพนักงาน การมีส่วนร่วมทางสังคมและกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์ประมาณ 60 ประเภทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในปี 2022 เลิกใช้พลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงหรือกระดาษรีไซเคิล หรือการลดขนาดบรรจุภัณฑ์ลง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการแบ่งปันของ
อะโทมี่ที่ดำเนินมาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงแบ่งปันต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เจ้าหน้าที่ของอะโทมี่กล่าวว่า "การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง" และกล่าวอีกว่า
"ในอนาคต อะโทมี่ก็จะมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่รักษาสิ่งแวดล้อมและคอยแบ่งปันอยู่เสมอ"


▷ รับรางวัล Good Donor Awards of Korea ครั้งที่ 3 ควอน ซอกกยุน กรรมการบริหารการส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโตของ
สำนักงานใหญ่อะโทมี่ (ด้านขวา)

รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของรัฐ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม อะโทมี่ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของรัฐ ในพิธีมอบรางวัล 'Good Donor Awards of Korea
ครั้งที่ 3' ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสหพันธ์อุตสาหกรรมเกาหลี (FKI) รางวัล Good Donor Awards of Korea คือ รางวัลที่มอบให้กับผู้บริจาค
และบริษัทที่ได้มีส่วนในการสร้างและเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมการบริจาคและ
การแบ่งปัน อะโทมี่ได้รับการยอมรับในการสร้างคุณความดีและได้รับรางวัลนี้จากการบริจาคเงินจำนวน 300 ล้านบาทให้กับองค์กร Community
Chest of Korea และสนับสนุนเด็ก 10,000 คนในองค์กรเพื่อเด็กนานาชาติ

ไม่เพียงแต่ในวงการอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่อะโทมี่ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่จริงใจกับการแบ่งปันที่สุดท่ามกลางบริษัทชั้นนำกว่า 500 แห่งใน
ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย ในปี 2019 อะโทมี่ได้บริจาคเงิน 300 ล้านบาทให้กับองค์กร Community Chest of Korea กองทุนเพื่อการกุศล
สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว (MOM) นอกจากนี้ ในปี 2021 อะโทมี่ได้บริจาคเงินจำนวน 300 ล้านบาทให้กับองค์กร Compassion Korea ซึ่งเป็น
องค์กรเพื่อเด็กนานาชาติ และในปี 2022 อะโทมี่และประธานปาร์ค ฮันกิลยังได้บริจาคเงินคนละ 210 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 ล้านบาท
อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเด็กผู้ด้อยโอกาสจำนวน 10,000 และ 1,000 คนผ่านองค์กร Compassion Korea ตามลำดับอีกด้วย

การแบ่งปันของอะโทมี่นั้น มีการใช้จ่ายในกิจกรรมการแบ่งปันมากกว่า 2% ของยอดขาย และมีสัดส่วนการบริจาคสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดขาย
ท่ามกลางบริษัทชั้นนำกว่า 500 แห่งในประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนท่านประธานปาร์ค ฮันกิล ผู้นำของอะโทมี่
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 'Opulus No.1' กลุ่มผู้บริจาคมากกว่า 30 ล้านบาทที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน ‘วันของสมาชิก Honor Society’ ที่เป็น
งานของกลุ่มผู้บริจาครายใหญ่ขององค์กร Community Chest of Korea ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ท่านประธานกระตือรือร้นในการแบ่งปัน
มากกว่าใคร

Honor Society แห่งองค์กร Community Chest of Korea นั้น คือ กลุ่มของผู้บริจาครายใหญ่ที่ผลักดันแนวคิดที่ว่า ‘ผู้มั่งคั่งควรช่วยเหลือ
ผู้ด้อยกว่า (Noblesse Oblige)’ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2008 และหากคุณให้คำมั่นสัญญา หรือบริจาคมากกว่า 30 ล้านบาท ก็จะสามารถเข้าเป็น
สมาชิกของกลุ่มได้

ประธานปาร์ค ฮันกิล ประธานบริษัทอะโทมี่ได้เข้าร่วมกลุ่มในปี 2014 และในปี 2023 สมาชิกทั้ง 9 คนในครอบครัว ตั้งแต่ภรรยา ลูก ไปจนถึง
หลานก็ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Honor Society เรียบร้อยแล้ว ท่านประธานปาร์คฮันกิลได้กล่าวว่า “การแบ่งปันนั้น เริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัว
สิ่งเล็กๆ และเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้” และยังกล่าวอีกว่า “ควรช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ในตอนที่เราลำบาก ไม่ใช่ตอนที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ นี่คือ
จุดเริ่มต้นของการแบ่งปันที่แท้จริง”

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC