ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

เพิ่มยอดขายเป็น 2 เท่า! เจอร้อยคน!

จำนวนผู้เข้าชม 680 วันที่
พิมพ์
เพิ่มยอดขายเป็น 2 เท่าด้วยการไปเจอ 100 คน!

ไม่ใช่ว่าเราประสบความสำเร็จ เพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่เอื้อกับเรา
การเป็นลีดเดอร์นั้น จะต้องประสบความสำเร็จได้ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้!

ลีดเดอร์จะต้องพูดแต่คำว่า ทำได้ เป็นไปได้ สำเร็จได้เท่านั้น!
นี่คือ ทฤษฎีทั่วไปของการประสบความสำเร็จ

ต้องคลั่งถึงจะสำเร็จ!
เริ่มต้นไปเจอคน 100 คน เพื่อทำความฝันให้เป็นความจริง!

คะแนนประเมินทั้งหมด 4.9 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

เพิ่มยอดขายเป็น 2 เท่า! เจอร้อยคน!

เพิ่มยอดขายเป็น 2 เท่าด้วยการไปเจอ 100 คน! ไม่ใช่ว่าเราประสบความสำเร็จ เพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่เอื้อกับเรา การเป็นลีดเดอร์นั้น จะต้องประสบความสำเร็จได้ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้! ลีดเดอร์จะต้องพูดแต่คำว่า ทำได้ เป็นไปได้ สำเร็จได้เท่านั้น! นี่

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC