ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่ วิชั่น - ประสบความสำเร็จไปด้วยกันกับอะโทมี่ แพลตฟอร์ม บิซิเนส

จำนวนผู้เข้าชม 1,624 วันที่
พิมพ์
ซัคเซส อะคาเดมี่ 19 พฤษภาคม 2023

อะโทมี่ตัดสินได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Absolute Quality, Absolute Price
และเฮโมฮิมที่ถูกนำมาจำหน่ายในราคาครึ่งนึงของราคาที่ควรจะเป็น
รวมถึงคุณภาพของอะโทมี่ แอบโซลูท เซลแอคทีฟ ที่ได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงมหาราช!

จากกฎพาเรโตแล้ว มีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ
แต่อะโทมี่ ธุรกิจแพลตฟอร์มของยุคนี้ ได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมหมดแล้ว
เหลือแค่ทุกคนมาประสบความสำเร็จไปด้วยกัน!

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

อะโทมี่ วิชั่น - ประสบความสำเร็จไปด้วยกันกับอะโทมี่ แพลตฟอร์ม บิซิเนส

ซัคเซส อะคาเดมี่ 19 พฤษภาคม 2023 อะโทมี่ตัดสินได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Absolute Quality, Absolute Price และเฮโมฮิมที่ถูกนำมาจำหน่ายในราคาครึ่งนึงของราคาที่ควรจะเป็น รวมถึงคุณภาพของอะโทมี่ แอบโซลูท เซลแอคทีฟ ที่ได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงมหาราช! จากกฎพาเรโตแล้ว มีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะประส

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC