ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ไขข้อสงสัยผ่าน Zoom! Ep.9 - CM ชเว ชีฮยอก, RM ยูกายอง

จำนวนผู้เข้าชม 270 วันที่
พิมพ์
ข้อเสีย ไม่มีค่าแรกเข้า
ข้อดี ไม่มีค่าแรกเข้า แล้วจะรออะไรอยู่ ทำธุรกิจกับอะโทมี่เลย  

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

ไขข้อสงสัยผ่าน Zoom! Ep.9 - CM ชเว ชีฮยอก, RM ยูกายอง

ข้อเสีย ไม่มีค่าแรกเข้า ข้อดี ไม่มีค่าแรกเข้า แล้วจะรออะไรอยู่ ทำธุรกิจกับอะโทมี่เลย  

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC