ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

The Atomians Ep.13 - CM คิม ซาฮัก

จำนวนผู้เข้าชม 242 วันที่
พิมพ์
ถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะก็ ใครจะทำ ก็สามารถรวยได้จริงๆ น่ะสิ ?
จากตัวเลือกเมื่อ 11 ปีก่อนตอนนี้ผมมาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วครับ!

โซดาซ่าแห่งอะโทมี่ CM คิม ซาฮัก

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

The Atomians Ep.13 - CM คิม ซาฮัก

ถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะก็ ใครจะทำ ก็สามารถรวยได้จริงๆ น่ะสิ ? จากตัวเลือกเมื่อ 11 ปีก่อนตอนนี้ผมมาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วครับ! โซดาซ่าแห่งอะโทมี่ CM คิม ซาฮัก

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC