ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ตะลุยศูนย์ฯ Ep.2 @ชอนจู - ศูนย์ฯ คาอน-นูรี

จำนวนผู้เข้าชม 142 วันที่
พิมพ์
ศูนย์การเรียนรู้อะโทมี่แห่งนี้
โดดเด่นจากความสัมพันธ์ของสมาชิก
ที่ได้ร่วมกันทำหลากหลายกิจกรรม!

 ศูนย์ฯ คาอน-นูรี 

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

ตะลุยศูนย์ฯ Ep.2 @ชอนจู - ศูนย์ฯ คาอน-นูรี

ศูนย์การเรียนรู้อะโทมี่แห่งนี้ โดดเด่นจากความสัมพันธ์ของสมาชิก ที่ได้ร่วมกันทำหลากหลายกิจกรรม!  ศูนย์ฯ คาอน-นูรี 

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC