ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

บันไดสู่ฝัน - NEW STAR MASTER อภิชญา & เขมชาติ

จำนวนผู้เข้าชม 823 วันที่
พิมพ์

อะไรที่จะทำให้คุณไม่สำเร็จที่อะโทมี่ ตอบได้เลยว่า "ไม่มี"
ถ้าคุณได้รู้ชีวิตและความกล้าหาญที่จะลงมือทำธุรกิจของอะโทมี่แล้ว
คุณก็จะได้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานชีวิตหรือเจออะไรที่ทำให้คุณท้อถอยมา
แต่คุณสามารถมีชีวิตใหม่ที่สดใสและทำตามใจตัวเองได้ที่อะโทมี่

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

บันไดสู่ฝัน - NEW STAR MASTER อภิชญา & เขมชาติ

อะไรที่จะทำให้คุณไม่สำเร็จที่อะโทมี่ ตอบได้เลยว่า "ไม่มี" ถ้าคุณได้รู้ชีวิตและความกล้าหาญที่จะลงมือทำธุรกิจของอะโทมี่แล้ว คุณก็จะได้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานชีวิตหรือเจออะไรที่ทำให้คุณท้อถอยมา แต่คุณสามารถมีชีวิตใหม่ที่สดใสและทำตามใจตัวเองได้ที่อะโทมี่

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC