ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แนะนำธุรกิจ - STM ลี กอนโน

จำนวนผู้เข้าชม 390 วันที่
พิมพ์
อะโทมี่ไม่ใช่ธุรกิจขายเป็นธุรกิจโฆษณา ไม่ใช่ธุรกิจขายแต่เป็นธุรกิจโฆษณา

จึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย ชารอนโรส มาสเตอร์ ลี กอนโนจะมาอธิบายให้คุณได้รู้จริง
ว่าทำไมเขาถึงเลือกอะโทมี่ และกล้าตั้งเป้าเกษียณตอนอายุเพียง 30ปี!

 

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

แนะนำธุรกิจ - STM ลี กอนโน

อะโทมี่ไม่ใช่ธุรกิจขายเป็นธุรกิจโฆษณา ไม่ใช่ธุรกิจขายแต่เป็นธุรกิจโฆษณา จึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย ชารอนโรส มาสเตอร์ ลี กอนโนจะมาอธิบายให้คุณได้รู้จริง ว่าทำไมเขาถึงเลือกอะโทมี่ และกล้าตั้งเป้าเกษียณตอนอายุเพียง 30ปี!  

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC