ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่ รูม - ทำความรู้จักกับผิวหน้าและวิธีดูแลผิวแต่ละประเภท

จำนวนผู้เข้าชม 1,021 วันที่
พิมพ์
อะโทมี่ รูม - ทำความรู้จักกับผิวหน้าและวิธีดูแลผิวแต่ละประเภท
โดย พญ.นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์

- ความสำคัญของการดูแลผิวหน้า
- รู้จักประเภทของผิวหน้า
- การดูแลผิวหน้าแต่ละประเภท
- การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิว
- วิธีตรวจสอบสภาพผิวหน้าด้วยตัวเอง

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

อะโทมี่ รูม - ทำความรู้จักกับผิวหน้าและวิธีดูแลผิวแต่ละประเภท

อะโทมี่ รูม - ทำความรู้จักกับผิวหน้าและวิธีดูแลผิวแต่ละประเภท โดย พญ.นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ - ความสำคัญของการดูแลผิวหน้า - รู้จักประเภทของผิวหน้า - การดูแลผิวหน้าแต่ละประเภท - การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิว - วิธีตรวจสอบสภาพผิวหน้าด้วยตัวเอง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC