ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ตะลุยศูนย์ Ep.14 - ชลบุรี บูรพา เซ็นเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม 263 วันที่
พิมพ์

วันนี้มาตะลุยศูนย์ฯอีกแห่งของภาคตะวันออก
'ศูนย์การเรียนรู้ ชลบุรี บูรพา เซ็นเตอร์'

ที่มีหัวหน้าศูนย์ฯที่ครบเครื่องทั้งด้านการทำงาน แผนการตลาด และผลิตภัณฑ์
แล้วเธอยังสามารถส่งต่อทัศนคติที่ดีกับการทำธุรกิจอะโทมี่อีกด้วย
เชื่อว่าหลายท่านที่ได้รับชมวันนี้แล้วจะได้เห็นถึงคำว่า อะโทเมี่ยน ตัวจริง!

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

ตะลุยศูนย์ Ep.14 - ชลบุรี บูรพา เซ็นเตอร์

วันนี้มาตะลุยศูนย์ฯอีกแห่งของภาคตะวันออก 'ศูนย์การเรียนรู้ ชลบุรี บูรพา เซ็นเตอร์' ที่มีหัวหน้าศูนย์ฯที่ครบเครื่องทั้งด้านการทำงาน แผนการตลาด และผลิตภัณฑ์ แล้วเธอยังสามารถส่งต่อทัศนคติที่ดีกับการทำธุรกิจอะโทมี่อีกด้วย เชื่อว่าหลายท่านที่ได้รับชมวันนี้แล้วจะได้เห็นถึงคำว่า อะโทเมี่ยน

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC