ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อิมพีเรียล คลาส Ep.2 - IM คิม ซองอิล

จำนวนผู้เข้าชม 904 วันที่
พิมพ์

#atomythailand #อะโทมี่ #อิมพีเรียลมาสเตอร์

หนทางสู่ อิมพีเรียล มาสเตอร์
ที่หลายคนคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดนี้
แต่สิ่งที่คนไม่รู้เลยคือ เขาเคยมีกำแพงที่สูงใหญ่เป็นอุปสรรคอยู่
เพราะ IM คิม ซองอิลเคยกลัวการยืนพูดบนเวที
นั่นทำให้เขาสับสนและเสียความกล้าในการท้าทายไป
แต่วันนี้หลังจากที่เขาผ่านกำแพงนั้นมาได้

เขากำลังจะมาบอกตามประสบการณ์จริงว่าเขาวันเหล่านั้นมาได้อย่างไร...

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

อิมพีเรียล คลาส Ep.2 - IM คิม ซองอิล

#atomythailand #อะโทมี่ #อิมพีเรียลมาสเตอร์ หนทางสู่ อิมพีเรียล มาสเตอร์ ที่หลายคนคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดนี้ แต่สิ่งที่คนไม่รู้เลยคือ เขาเคยมีกำแพงที่สูงใหญ่เป็นอุปสรรคอยู่ เพราะ IM คิม ซองอิลเคยกลัวการยืนพูดบนเวที นั่นทำให้เขาสับสนและเสียความกล้าในการท้าทายไป แต่วั

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC