ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

A-Show ตอน อะโทมี่ สกินแคร์ ซิสเต็ม เดอะ เฟม

จำนวนผู้เข้าชม 1,985 วันที่
พิมพ์
สกินแคร์ขายดีอีกหนึ่งตัวของอะโทมี่
ที่พัฒนาสูตรมาจากเซ็ตสกินแคร์ตัวตำนาน
สกินแคร์ 6 ซิสเต็ม นำมาปรับปรุงสูตร
และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

กลายเป็น อะโทมี่ สกินแคร์ ซิสเต็ม เดอะ เฟม 
นเทคโนโลยีขั้นสุดยอดมาใช้กลายเป็นสกินแคร์ในมือคุณ!

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

A-Show ตอน อะโทมี่ สกินแคร์ ซิสเต็ม เดอะ เฟม

สกินแคร์ขายดีอีกหนึ่งตัวของอะโทมี่ ที่พัฒนาสูตรมาจากเซ็ตสกินแคร์ตัวตำนาน สกินแคร์ 6 ซิสเต็ม นำมาปรับปรุงสูตร และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น กลายเป็น อะโทมี่ สกินแคร์ ซิสเต็ม เดอะ เฟม  นเทคโนโลยีขั้นสุดยอดมาใช้กลายเป็นสกินแคร์ในมือคุณ!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC