ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แบ่งปันประสบการณ์ - STM ลี กอนโน

จำนวนผู้เข้าชม 488 วันที่
พิมพ์
แรงจากพารท์เนอร์เป็นอีกแรงผลักดันให้เขาได้มายืนจุดนี้
ผู้ที่ส่องแสงให้ผู้อื่น และยังคงตามจับแสงแห่งความหวังเพื่อตนเอง

เพื่อความฝันที่ว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 35 ปี!

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

แบ่งปันประสบการณ์ - STM ลี กอนโน

แรงจากพารท์เนอร์เป็นอีกแรงผลักดันให้เขาได้มายืนจุดนี้ ผู้ที่ส่องแสงให้ผู้อื่น และยังคงตามจับแสงแห่งความหวังเพื่อตนเอง เพื่อความฝันที่ว่าจะเกษียณเมื่ออายุ 35 ปี!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC