#CCM

79 results of the search.
ARTICLE
อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ปี 2023
Thailand
อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ปี 2023 hot

อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม กระทรวงความมั่นคงของรัฐ กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและพลังงาน ปี 2023

เดินหน้าเป็นผู้นำในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดโครงสร้างภายในที่ดีในปีนี้

อะโทมี่สิ้นสุดปี 2023 ด้วยการได้รับรางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 8 ธั

Views 173 6 Date of filming
ARTICLE
ABI 코스 주제 한눈에 보기 (2024년 1기~)
Korea
ABI 코스 주제 한눈에 보기 (2024년 1기~)

ATOMY ABI Course
애터미의 새로운 성공 시스템 'ABI코스'

ABI 코스(Atomy Business Invitation)는 애터미 제품 사용 경험이나
관심이 있는 소비자를 대상으로 하는 프로그램으로 이루어져 있습니다.


2024년에 진행된 ABI 코스의 주제는 아래 표에서 확인하실 수 있습니다!
각 그룹/소비자의 상황에 맞는 주제를 선택하셔서 프로그램 활용이 가능합니다.


●검색 방법 
PC에서 Ctrl+F 를 누르신 후, 원하는 주제 키워드를 검색해 보세요.
예시) 건강/여성/아이/피부

Views 2,760 66 Date of filming
VIDEO
회사소개ㅣ철저하게 하지 않으면  어떤 성공도 없다 28 : 51
Korea
회사소개ㅣ철저하게 하지 않으면 어떤 성공도 없다

2023년 12월 21일 원데이세미나

철저하게 해봐도 안 되면 처절하게 해라

2023년의 마지막 애터미 원데이세미나

전구동보 중진기고를 외치며
2023년을 시작했습니다

애터미는 공식적으로 
CCM 3회 연속 인증
종합 ESG 부문 산업통상자원부 장관상
착한기부자상 행정안부 장관상을 수상하며
2023년을 마무리 하였습니다

누구에게든 애터미를 전달하세요
애터미는 잘 될수 밖에 없습니다

애터미 공부를 철저하게 하고
처절하게 애터미 사업하세요
그러면 성공합니다
 

Views 3,076 291 Date of filming
ARTICLE
[갤러리] 12월 석세스아카데미
Korea
[갤러리] 12월 석세스아카데미

일자 : 2023년 12월 15일

▼ 2023년 마지막 석세스아카데미의 환영사를 맡은 김지연 크라운마스터.
자신의 별명을 '제주도의 신화'로 소개하며 4년만에 크라운 클럽에 입성할 수 있었던 노하우들을 공개했습니다.


▼ 애터미 비전 시간! 박한길 회장은 ACTS 프로젝트, 2026년 WFDSA 세계대회 한국 유치, CCM 3회 연속 인증 등 한해 성과를 돌아본 이후, 2024년 표어 '철저하게 하든지 처절하게 하든지'를 발표하며 내년에는 더욱 처절한 목표를 갖고 매진하자고 고무했습니다.


▼ 글로벌

Views 468 6 Date of filming
ARTICLE
2023 애터미, 공정위·행안부·산자부 수상
Korea
2023 애터미, 공정위·행안부·산자부 수상

2023. 12. 22 한국마케팅신문

올 한해 내실 다지며 업계 이미지 개선에 앞장

애터미가 풍성한 수상소식으로 2023년을 마무리했다. 지난 12월 8일, 공정거래위원회의 소비자중심경영을 3회 연속으로 인증받았으며 이어 12월 14일에는 산업통상자원부의 ‘지속가능경영유공 정부포상’에서 ‘종합 ESG 부문 산업통상자원부 장관상’을 수상했다. 또 12월 11일에는 행정안전부의 ‘대한민국 착한 기부자상’ 시상식에서 행정안전부 장관상을 수상했다. 다단계판매업계 최초로 정부기관의 인증과 수상을 연이어 획득한

Views 740 41 Date of filming
VIDEO
12월 셋째주 220화 굿모닝 애터미 50 : 37
Korea
12월 셋째주 220화 굿모닝 애터미

1. 인문학 산책
- 김경일교수 18강 "인간의 생각 vs AI의 생각"

2. 나의 인생시나리오 
- 서울 앱솔루트 / 임성근&조경옥SM

3. 주간소식
- 애터미, 소비자중심경영(CCM) 3차 재인증 획득
- 애터미, 착한기부자상 시상식에서 행정안전부 장관상 수상
- 소소클 제품 프로모션 안내
- 애터미 매거진 겨울호 출시 
- 온라인 방송일정(12월, 1월)
- AZAVIEW 23호 소식
- 애터미아자 아라쇼 12월 셋째 주 방송 안내

4. 신제품소개 
- 2023년 신제품 결산
방송이 끝난

Views 1,209 68 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 12월 셋째 주 주간소식 06 : 46
Korea
굿모닝 애터미 12월 셋째 주 주간소식

주간소식
애터미, 소비자중심경영(CCM) 3차 재인증 획득
애터미, 착한기부자상 시상식에서 행정안전부 장관상 수상
소소클 제품 프로모션 안내
애터미 매거진 겨울호 출시 
온라인 방송일정(12월, 1월)

애터미아자
AZAVIEW 23호 소식
아라쇼 12월 셋째 주 방송 안내
 


[주간소식]
애터미가 3회 연속으로 소비자중심경영  인증에 성공했습니다. 

소비자중심경영이란 
기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 중심으로 구성하고
경영활동을 지속적으로 개선하고 있는지를 평가하여 인증하는 제도인데요. 

애터

Views 131 9 Date of filming
VIDEO
애터미 비전 ㅣ긍정적인 언어의 힘 35 : 15
Korea
애터미 비전 ㅣ긍정적인 언어의 힘

2023년 12월 15일 석세스아카데미

2023년 16개국 해외법인의 세미나에 참석하고 
리더와 법인직원들을 만나며 유럽 오픈까지! 
전구동보했던 한 해!

세계직접판매협회 세계대회를 2026년 한국으로 유치하며
3회 연속(6년) CCM 인증까지 많은 성과를 이뤄낸 애터미!

"무엇보다 중요한 것은 여러분의 성공입니다!
성공은 꿈을 크게 그리는 것에서 시작됩니다.
주변에 꿈을 선포하고 긍정적인 말을 하세요!
관상보다는 심상, 심상보다는 언상이 중요합니다.
내가 어떤 말을 하느냐가 성공의 열쇠가 됩니다.

Views 645 50 Date of filming
VIDEO
회사소개ㅣ단연코 애터미가 제일 좋은 제품이다 26 : 07
Korea
회사소개ㅣ단연코 애터미가 제일 좋은 제품이다

2023년 11월 23일 원데이세미나

우리는 제품이 왜 싼지를 설명해야 돼

다른 다단계 회사들은 왜 이 제품이 
이렇게 비싼지를 설명을 했어야 됐어
우리는 왜 싼지를 설명을 해야 돼 

왜 똥꼬의사는
왜 연대 나온 학원원장은
애터미 사업을 할까

여러분 인생의 방향을 틀어 나가야 됩니다
99%를 보는 것이 아니고 
1%를 보고 나아가야 합니다

Views 1,189 136 Date of filming
VIDEO
อะโทมี่ วิชั่น - อะโทมี่ ไม่ต้องโน้มน้าว แค่พูดออกไป! 25 : 53
Thailand
อะโทมี่ วิชั่น - อะโทมี่ ไม่ต้องโน้มน้าว แค่พูดออกไป! hot

ซัคเซส อะคาเดมี่  18 สิงหาคม 2023

อะโทมี่ ประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายใหม่
อะโทมี่เอาชนะด้วยผลิตภัณฑ์ Absolute Quality, Absolute Price!
และได้รับการการันตีด้วยรางวัล CCM ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน

อะโทมี่ ไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องโน้มน้าว แต่เป็นธุรกิจส่งต่อ!
เจอร้อยคน! เรากำลังจะไปเจอคน 100 ค

Views 1,220 85 Date of filming
ARTICLE
[갤러리] 9월 석세스아카데미
Korea
[갤러리] 9월 석세스아카데미

일자 : 2023년 9월 15일

▼ 백만갑 프로젝트로 전국을 애터미 블루로 물들였던 달, 9월 석세스아카데미가 진행됐습니다!
박한길 회장은 애터미 1호 센터가 있는 익산에 가서 직접 백만갑에 참여했던 생생한 후기를 전해주었습니다.


▼ 이어서 박한길 회장은 애터미 대표 제품 애터미 헤모힘과 앱솔루트 셀랙티브 스킨케어의 제품력과
업계 최초 공정거래위원회 소비자중심경영(CCM) 인증을 받은 업력에 대해 열정적으로 강의했습니다!▼ 이어진 애터미 매스티지 시간에서는 애터미의 절대제품 TOP2가 소개됐습

Views 544 7 Date of filming
VIDEO
[ABI 7기] 4주차 01 : 02 : 27
Korea
[ABI 7기] 4주차

Think point : 확실한 성공의 씨앗

1. [지식정보]
     - 애터미 아자몰 똑똑하게 활용하는 방법

2. [대중명품]
     - 합력성장 DNA_노니편

이젠 밖에서도 편리하게 유기농 발효 노니 파우치

3. [시대변화] 고객중심경영_CCM

4. [사업비전] 더 나은 삶을 위한 준비
     : 내가 애터미 사업을 선택한 이유, 
       누구나 할 수 있는 사업 ATOMY, 
       나의 꿈, 나의 비전
     : 공세현 샤론로즈마스터


애터미 한국법인 공식 사이트   h

Views 1,461 141 Date of filming
VIDEO
[ABI 6기] 4주차 58 : 46
Korea
[ABI 6기] 4주차

ABI Course 썸네일 

Think point : 애터미 매출 신화의 비밀

1. [지식정보]
     - 애터미 아자몰 똑똑하게 활용하는 방법

2. [대중명품]
     - 합력성장 DNA_토굴 묵은지편

토굴 묵은지가 만들어지는 과정을 한눈에!

3. [시대변화] 고객중심경영_CCM

4. [사업비전] 더 나은 삶을 위한 준비
     : 내가 애터미 사업을 선택한 이유, 
       누구나 할 수 있는 사업 ATOMY, 
       나의 꿈, 나의 비전
     : 김영숙 샤론로즈마스터

Views 397 34 Date of filming
VIDEO
특별공연ㅣThree Tenors 15 : 02
Korea
특별공연ㅣThree Tenors

2023년 08월 18일 석세스아카데미

KBS열린음악회, 가요무대 등 왕성한 활동을 하고 있는 
팝페라 그룹 ';;;인치엘로';;;의 리더 테너 테리(이상봉, DM), 

JTBC 팬텀싱어에서 씨름선수 출신 성악가로 
대중에게 이름을 알린 테너 안세권(DM), 

그리고 Capriolo P.Tosti 국제콩쿨 1위와 
2005 in Italia 올해의 젊은 음악가상 수상에 빛나는 
테너 이엘(SRM)이 만나 
8월 석세스아카데미 특별 공연 <3 테너>를 펼친다

이번 공연에서는 우리에게 너무나 친숙한 곡 <푸니쿨리 푸

Views 1,139 138 Date of filming
VIDEO
애터미 비전ㅣ애터미, 설득하지 말고 전하라! 32 : 15
Korea
애터미 비전ㅣ애터미, 설득하지 말고 전하라!

2023년 08월 18일 석세스아카데미

애터미 새로 쓰는 네트워크마케팅의 역사

애터미는 절대제품으로 승부한다! 숨겨진 절대제품들

세번 째 CCM 공정거래위원장상을 바라보다

후손에게 빌려쓰는 지구, 이제는 환경보호를 위한 노력은 필수!

애터미는 설득하는 사업이 아니라 전하는 사업!
백만갑! 애터미 임직원과 함께 100명을 만나러 갑니다

애터미가 추구하는 진정한 부자
머니 리치, 프렌드 리치, 타임 리치
그 중에서 진정한 타임 리치란
하나님의 영원한 생명을 소유한 사람,
여러분 모두 진정한 부자가

Views 1,374 127 Date of filming
VIDEO
[ABI 5기] 4주차 57 : 36
Korea
[ABI 5기] 4주차

Think Point : 어떤 회사도 모방할 수 없는 노하우

1. [지식정보]
     - 애터미 아자몰 똑똑하게 활용하는 방법

2. [대중명품]
     - 단백질과 수분 청량하게 채워요 ‘프로틴 이온 워터’
     : 손세종 큐레이터

애쇼53화_주스4종편, 애터미 프로틴 이온워터

3. [시대변화] 애터미 고객 중심에 서다_CCM인증

4. [사업비전] 더 나은 삶을 위한 준비
     : 내가 애터미 사업을 선택한 이유, 
       누구나 할 수 있는 사업 ATOMY, 
       나의

Views 513 49 Date of filming
VIDEO
특별공연ㅣ이지민 VIOLIST 10 : 31
Korea
특별공연ㅣ이지민 VIOLIST

2023년 07월 14일 석세스아카데미

비올라 : 이지민
Viola : Jimin Lee

SY Jazz Factory
기타 : 박선영  Guitar : Sunyoung Park
아코디언 : 김경호  Accordion : Kyungho Kim
콘트라베이스 : 이응석  Contrabass : Eungseok Lee
드럼 : 유수희  Drum : Suhee Yoo

Libertango♬

작곡 : 아스트로 피아졸라
Composed by Ástor Pantaleón Piazzolla

드리미스쿨 1기 졸업생으

Views 312 15 Date of filming
VIDEO
[ABI 4기] 4주차 55 : 19
Korea
[ABI 4기] 4주차

Think point : 대중명품, 매스티지 전략

1. [지식정보]
     - 애터미 아자몰 똑똑하게 활용하는 방법

2. [대중명품]
     - 애터미 활진기고
     : 이은영 이사

애터미 활진기고 홍보영상

3. [시대변화] 애터미 고객 중심에 서다_CCM인증

4. [사업비전] 더 나은 삶을 위한 준비
     : 내가 애터미 사업을 선택한 이유, 
       누구나 할 수 있는 사업 ATOMY, 
       나의 꿈, 나의 비전
     : 김애숙 샤론로즈마스터


애터미 한국법인 공

Views 717 74 Date of filming
ARTICLE
ACTS 프로젝트 현황-5월 석세스아카데미
Korea
ACTS 프로젝트 현황-5월 석세스아카데미

싱가포르, 호주, 뉴질랜드 등 10개 법인 회원 직관지난 19일 애터미 석세스아카데미가 공주 애터미파크, 애터미오롯, 서울, 수원, 대구, 변산, 경주 등 전국 7개 지역에서 개최됐다. 이날 현장에는 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 호주, 뉴질랜드 등 총 10개 법인에서 온 800여 명의 해외 회원을 포함해 총 2만여 명이 참석했다.

첫번째 시간에는 한양대학교 경영학부 한상린 교수가 나와 애터미의 성장 비결에 대해 발표했다. 2015년 이후 국내 네트워크마케팅 시장의 성장률은 약 1%인 것에

Views 766 15 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    GLOBAL GSMC