#2019

1,206 results of the search.
ARTICLE
อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ปี 2023
Thailand
อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ปี 2023 hot

อะโทมี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรม กระทรวงความมั่นคงของรัฐ กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและพลังงาน ปี 2023

เดินหน้าเป็นผู้นำในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดโครงสร้างภายในที่ดีในปีนี้

อะโทมี่สิ้นสุดปี 2023 ด้วยการได้รับรางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 8 ธั

Views 151 5 Date of filming
ARTICLE
2023 애터미, 공정위·행안부·산자부 수상
Korea
2023 애터미, 공정위·행안부·산자부 수상

2023. 12. 22 한국마케팅신문

올 한해 내실 다지며 업계 이미지 개선에 앞장

애터미가 풍성한 수상소식으로 2023년을 마무리했다. 지난 12월 8일, 공정거래위원회의 소비자중심경영을 3회 연속으로 인증받았으며 이어 12월 14일에는 산업통상자원부의 ‘지속가능경영유공 정부포상’에서 ‘종합 ESG 부문 산업통상자원부 장관상’을 수상했다. 또 12월 11일에는 행정안전부의 ‘대한민국 착한 기부자상’ 시상식에서 행정안전부 장관상을 수상했다. 다단계판매업계 최초로 정부기관의 인증과 수상을 연이어 획득한

Views 677 37 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 12월 셋째 주 주간소식 06 : 46
Korea
굿모닝 애터미 12월 셋째 주 주간소식

주간소식
애터미, 소비자중심경영(CCM) 3차 재인증 획득
애터미, 착한기부자상 시상식에서 행정안전부 장관상 수상
소소클 제품 프로모션 안내
애터미 매거진 겨울호 출시 
온라인 방송일정(12월, 1월)

애터미아자
AZAVIEW 23호 소식
아라쇼 12월 셋째 주 방송 안내
 


[주간소식]
애터미가 3회 연속으로 소비자중심경영  인증에 성공했습니다. 

소비자중심경영이란 
기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 중심으로 구성하고
경영활동을 지속적으로 개선하고 있는지를 평가하여 인증하는 제도인데요. 

애터

Views 130 9 Date of filming
ARTICLE
[넥스트이코노미] 박한길 리더십 빛났다…2026 WFDSA 세계대회 한국 유치
Korea
[넥스트이코노미] 박한길 리더십 빛났다…2026 WFDSA 세계대회 한국 유치

2023. 11. 06 넥스트이코노미

“전 세계 직접판매의 외연 확장 계기 될 것”

2026년 직접판매세계연맹 세계대회가 우리나라에서 개최된다. 협회장 취임 초부터 세계대회의 한국 유치에 대한 의지가 높았던 박한길 회장의 노력이 결실을 거뒀다. 이번 대회 유치는 글로벌 직접판매 규모 2위 국가인 대한민국의 위상에 걸맞은 쾌거로 평가받는다. 아울러 최근 급변하는 비즈니스 환경에 대응할 수 있는 솔루션에 대한 세계의 관심도 함께 쏠리고 있다.한국직접판매산업협회와 한국특수판매공제조합, 인천관광공사 등

Views 571 29 Date of filming
ARTICLE
[사랑의 열매 회보] 애터미 박한길 회장의 '우리'를 위한 나눔
Korea
[사랑의 열매 회보] 애터미 박한길 회장의 '우리'를 위한 나눔

2023. 10. 06. 사랑의 열매 10월 회보

3대(代)가 모두 아너 소사이어티 회원
애터미 박한길 회장의
'우리'를 위한 나눔애터미 박한길 회장의 손자가 아너 소사이어티에 가입하며 3대(代)에 걸쳐
총 9명이 아너 회원으로 이름을 올렸다. 박한길 회장의 남다른 나눔 철학에 따라 
가족들도 기부에 동참한 것. ‘우리’를 위한 나눔으로 더 나은 세상을 만드는 데 
힘쓰고 있는 애터미 박한길 회장의 이야기를 전한다. 


나눔이 일상화된 기업인

애터미 박한길 회장 내외와 두 아들 내외, 그리고

Views 888 37 Date of filming
ARTICLE
박한길 회장 3대 일가족 '아너 소사이어티' 국내 최대 기부액 기록
Korea
박한길 회장 3대 일가족 '아너 소사이어티' 국내 최대 기부액 기록

2023. 08. 23 국민일보

애터미㈜ 박한길 회장 일가족 9명 사랑의열매에 11억 기부
3대 가족 모두 ‘아너 소사이어티’ 회원
기업 나눔·기부 아동구호 활동 등 500억 달해

왼쪽부터 사랑의 열매 세종지회 박상희 지회장, 김병준 사랑의 열매 중앙회장.애터미 박한길 회장과 도경희 부회장, 최민호 세종시장, 김윤회 세종아너클럽 대표.

23일 오후 세종시에 다소 특별한 일이 생겼다.

박한길 애터미㈜ 회장과 부인 도경희 부회장 부부와 두 아들과 며느리 둘, 그리고 3명의 손자 등 일가족 9명은 모두

Views 1,042 64 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 8월 셋째 주 주간소식 07 : 31
Korea
굿모닝 애터미 8월 셋째 주 주간소식

주간소식
8월 18일 금요일 오후 1시 석세스아카데미 진행
애터미 헤모힘, 지난해 사상 최대 1,851억 원 매출 기록
애터미 AnyPLUS 카드 전용관 오픈 및 8월 이벤트 안내

애터미아자
AZAVIEW(아자뷰) 19호 소식 안내
아라쇼 8월 셋째 주 방송 안내

 


[주간소식]
이번 주 금요일, 8월 18일 오후 1시에 성공의 법칙을 배우는 '석세스아카데미'가 진행됩니다.

석세스아카데미는 꿈을 이뤄 무대에 오르는 승급의 영예와 감동적인 성공 스토리가 함께하고,
모든 회원분들을 위한 애터미의 성공

Views 146 7 Date of filming
ARTICLE
[국민일보] “정선상략… ‘항상 선을 행하라’ 말씀대로 기업 경영에 최선”
Korea
[국민일보] “정선상략… ‘항상 선을 행하라’ 말씀대로 기업 경영에 최선”

2023. 05. 16 국민일보

일본서 복음사경회 인도
박한길 애터미 회장 삶과 신앙


박한길 애터미㈜ 회장이 지난 11일 일본 도쿄 인근 호텔에서 열린 ‘석세스 아카데미’에서 진정한 일과 삶, 사후 세계를 이야기하며 복음을 전하고 있다.박한길(67) 애터미㈜ 회장은 회원들에게 ‘복음 전도사’로 불린다. 각종 모임이 있을 때마다 그리스도의 복음을 전하기 때문이다. 종교는 언급하지 않는 것이 좋지 않겠냐며 염려하는 사람들도 있었다. 하지만 박 회장은 복음 전하는 사역을 멈추지 않고 있다. 박 회장

Views 918 32 Date of filming
ARTICLE
[한국마케팅신문] 진격의 토종업체 ‘애터미’ 우즈벡 그랜드 오픈
Korea
[한국마케팅신문] 진격의 토종업체 ‘애터미’ 우즈벡 그랜드 오픈

2023. 05. 15 한국마케팅신문

올해 독일 시장 오픈 시 26개국서 영업

▷ 우즈베키스탄 그랜드 오픈 & 석세스아카데미 참가자들이 애터미 사훈을 제창하고 있다
애터미(주)(회장 박한길)는 지난 4월 22일 우즈베키스탄에서 그랜드 오픈식과 첫 석세스아카데미를 진행했다. 이날 행사에는 박한길 회장을 비롯한 애터미 임직원, 한국의 주요 리더 사업자들과 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄 등지의 사업자 2,000여 명이 자리했다. 애터미 우즈베키스탄은 지난해 12월 16일 오픈했다. 한편 애터미는 우

Views 720 35 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 4월 넷째 주 주간소식 07 : 04
Korea
굿모닝 애터미 4월 넷째 주 주간소식

주요소식
애터미 DNA 영문판 출시 안내
애터미 유럽 웹사이트 오픈, 일괄 변경 및 신규회원가입 안내
애터미 차이나, 티베트 학생들에게 생필품 기부
애터미 라이브쇼 4월 넷째 주 방송 안내

애터미아자 
기획전 안내
아라쇼 4월 넷째 주 방송 안내

 


[주간소식]
애터미가 글로벌 유통기업으로 고속성장한 비결이 담긴 책이죠.
지난 13일, 애터미 DNA가 영문판으로 출시됐습니다.

애터미 DNA는 애터미의 탄생과 제품 개발 스토리, 애터미 파크 화보 등
10여 년의 발차취가 담긴 책인데요.

애터미의

Views 144 9 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 3월 셋째 주 주간소식 11 : 49
Korea
굿모닝 애터미 3월 셋째 주 주간소식

주간소식
앱솔루트 애터미 카드 10만 원 캐시백 이벤트 안내
애터미 세미나(원데이, 부업가) 부산 확대 운영
애터미 신제품 ‘프로틴 이온워터’ 4월 출시 계획 
애터미 라이브쇼 3월 셋째 주 방송 안내

애터미아자
AZAVIEW(아자뷰) 12호 소식 안내
아라쇼 3월 셋째 주 방송 안내 


[주간소식]
3월을 맞아 애터미가 ‘애니 플러스 카드 앱솔루트 에디션 출시’를 기념해 캐시백 이벤트를 진행합니다.

이벤트 참여 방법은 애터미몰 공지사항에서 '응모하기' 버튼을 클릭해 응모를 완료해야 합니다.

Views 128 5 Date of filming
ARTICLE
[NEWSIS] อะโทมี่รับรางวัล 'บริษัทที่น่าทำงานที่สุด' อันดับ 5 ก้าวไปสู่สุดยอดองค์กรมาตรฐาน
Thailand
[NEWSIS] อะโทมี่รับรางวัล 'บริษัทที่น่าทำงานที่สุด' อันดับ 5 ก้าวไปสู่สุดยอดองค์กรมาตรฐาน hot

2023.02.27 NEWSIS
 


ภาพการรับรางวัลในงานประกาศรางวัล GPTW 
ในภาพประกอบด้วย CBO คิม แทวอน, CEO ไมเคิล บุช ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศจาก GPTW,
ประธาน ปาร์ค ฮันกิล, ตัวแทนภูมิภาคจาก GPTW Korea, CMO คิม คยองฮี (แถวหน้าเรียงจากซ้าย) 


อะโทมี่ บริษัทกระจายสินค้าขายตรงระดับโกลบอลได้รับรา

Views 1,022 15 Date of filming
ARTICLE
[NEWSIS] 애터미, '가장 일하기 좋은 기업' 5위…토종기업 중 최고
Korea
[NEWSIS] 애터미, '가장 일하기 좋은 기업' 5위…토종기업 중 최고

2023.02.27. NEWSIS

애터미, 2021·2022년 이어 3년 연속 선정…GPTW 주최
박한길 회장, 3년 연속 '대한민국에서 가장 존경받는 CEO'
김경희 '자랑스러운 워킹맘'.·김태원, '대한민국 혁신 리더'
 


24일 시상식에서 포즈를 취한 애터미 김태원 CBO, GPTW 글로벌 총괄 마이클 부시 CEO, 애터미 박한길 회장, 
GPTW코리아 지방근 대표, 애터미 김경희 CMO(앞줄 왼쪽부터)토종 글로벌 직접 판매 유통 기업 애터미가 3년 연속으로 '대한민국에서 가장 일하기 좋

Views 1,196 81 Date of filming
VIDEO
艾多美DNA:超有機體艾多美的創新經營祕訣 01 : 47
Taiwan
艾多美DNA:超有機體艾多美的創新經營祕訣

博客來購買連結:https://www.books.com.tw/products/0010950431?sloc=main

★上市即空降南韓Kyobo教保文庫經濟經營類暢銷榜No.1
★韓國經營管理最夯話題
★艾多美連續2年榮獲「韓國最佳職場」大獎
★艾多美於2019年在網絡營銷領域首次獲得消費者中心管理(CCM)認證。在「2022CCM優秀認證企業頒獎典禮」中,再度被評選為「2022年度CCM優秀企業」,並獲得「年度以消費者為中心的優秀獎」。

Views 2,469 138 Date of filming
ARTICLE
[뉴스1] &"칫솔은 애터미&"…애터미-디오텍 공장 中산동성 고품질 제품 인증
Korea
[뉴스1] &"칫솔은 애터미&"…애터미-디오텍 공장 中산동성 고품질 제품 인증

2023. 02. 03 뉴스1

애터미 중국 비전센터 전경(애터미 제공) 
애터미는 중국 애터미-디오텍 공장서 생산하는 애터미칫솔이 중국 산동성으로부터 고품질 제품 인증을 받았다고 3일 밝혔다.

산동성 고품질 제품 인증제도는 우량 품질 브랜드를 발굴·육성하기 위한 시상 제도다. 기업의 생산 능력과 품질 관리 능력에 대한 엄격한 심사기준을 적용하고 있다.

중국 애터미-디오텍은 유통사인 애터미와 애터미칫솔을 생산하는 국내 중소기업 디오텍이 합작해 중국에 진출한 공장 법인이다.

애터미칫솔은 2010년 첫

Views 670 44 Date of filming
ARTICLE
[포브스코리아] 좌담회 | 애터미의 지속가능경영 분석
Korea
[포브스코리아] 좌담회 | 애터미의 지속가능경영 분석

2022. 12. 23 포브스코리아

‘절대품질, 절대가격’으로 100년 기업 간다 

2009년 창립한 애터미는 2년 만에 국내 최대 토종 네트워크마케팅 기업으로 올라섰다. 13년 연속 성장으로 2022년엔 2조2500억원(잠정치)이 넘는 매출을 기록했다. 전 세계 25개국으로 영업을 확장하며 ‘글로벌 직접판매 Top 10’에 선정되기도 했다. 박한길 애터미 회장과 윤정구 이화여대 경영학과 교수, 최영홍 고려대 법학전문대학원 교수(한국유통법학회장)는 애터미의 지속가능성을 ‘경쟁우위’와 ‘존재우위’에서 찾

Views 953 37 Date of filming
ARTICLE
[news1] แปรงสีฟันอะโทมี่ ได้รับการยอมรับในจีนว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูง
Thailand
[news1] แปรงสีฟันอะโทมี่ ได้รับการยอมรับในจีนว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูง hotเดือนมกราคมที่ผ่านมา แปรงสีฟันอะโทมี่ที่ผลิตจากโรงงาน อะโทมี่ ดีโอเท็ค ในประเทศจีน
ได้รับการยอมรับให้เป็น “สินค้าคุณภาพสูง” ของมณฑลซานตง

ระบบการตัดสินของรางวัลนี้ จะคัดจากแบรนด์คุณภาพในมณฑลซานตรง
ซึ่งจะคัดเลือกอย่างเข้มงวดจากความสามารถในการพัฒนาสินค้าและความสามารถในการผลิตของธุรกิจ

Views 1,373 45 Date of filming
ARTICLE
[넥스트이코노미] 애터미,  아름다움에 가치를 더한 ‘절대 디자인’
Korea
[넥스트이코노미] 애터미, 아름다움에 가치를 더한 ‘절대 디자인’

2023. 01. 05 넥스트 이코노미

‘2022 서울디자인페스티벌’ 참가…4개 테마존 ‘시선집중’


 
애터미 경쟁력의 원천으로 꼽히는 것 중 하나는 바로 ‘디자인’. 애터미에 있어서 디자인이 갖는 의미는 매우 크다. 애터미의 정신을 고스란히 담은 디자인을 추구해 왔기에 제품 하나 하나에는 많은 의미가 담겨져 있다. 이런 애터미만의 디자인을 소비자들이 직접 보고, 느끼고, 즐길 수 있는 뜻 깊은 자리가 마련됐다. 

애터미는 지난 12월 20일부터 23일까지 서울 코엑스 C홀에서 진행된 ‘2022년

Views 4,338 82 Date of filming
VIDEO
굿모닝 애터미 12월 셋째 주 주간소식 10 : 21
Korea
굿모닝 애터미 12월 셋째 주 주간소식

주간소식
애터미, 리뉴얼 쇼핑몰 그랜드 오픈 및 기능 안내
애터미, 2023년에 단백질 음료 ‘프로틴 워터’ 출시
애터미, 소비자의 날 맞아 공정거래위원장 표창 수상
금주 채널애터미 추천 영상
애터미 라이브쇼 12월 셋째 주 방송 안내

애터미아자 
3주년 기념 이벤트 안내
아라쇼 12월 셋째 주 방송 안내


 


[주간소식]
애터미 모든 회원들의 사업 도구죠.

애터미 홈페이지가 다양한 정보와 기능을 더욱 업그레이드해 전면적인 리뉴얼을 단행했습니다.

애터미몰에서 결제정보를 입력하면
1) ‘정기구매

Views 206 8 Date of filming
ARTICLE
อะโทมี่ เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจขายตรงด้วยการบริหารที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
Thailand
อะโทมี่ เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจขายตรงด้วยการบริหารที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอะโทมี่ เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจขายตรงด้วยการบริหารที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
ได้รับการรับรอง CCM อีกครั้ง - การันตีการเป็นธุรกิจเดียวในอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งที่บริหารโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
อะโทมี่ได้รับการรับรองอีกครั้งกับการบริหารโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เ

Views 409 12 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    GLOBAL GSMC