#សិមាជិក

64 results of the search.
VIDEO
ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន 23 : 16
Cambodia
ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន Company Introduction
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ ដាយម៉ុនម៉ាស្ទ័រ ហង្ស បុប្ផា
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៥ មិថុនា ២០២២ នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជោគជ័យអាតូមីកម្ពុជា
លោកអ្នកនឹងអាចទទួលចំណេះដឹងពីវីដេអូនេះដូចជា៖ 
ពត៌មានលំអិតអំពីក្រុមហ៊ុនអាតូមី អំពីលោកស្ថាបនិក
និង​ ការវិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យ របស់ក្រុ

Views 464 4 Date of filming
VIDEO
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមី​ ផែងឡុនអូបែកក្អមត្រពាំងឈូក K012 04 : 33
Cambodia
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមី​ ផែងឡុនអូបែកក្អមត្រពាំងឈូក K012

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល៖ ផែង ឡុន/ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ
លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹង និង ជំនាញផ្សេងៗជាច្រើន
ពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល ធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលមានការលេចធ្លោ
និង ជួយអោយសមាជិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆាប់ជោគជ័យ
នៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី!!

Views 396 13 Date of filming
VIDEO
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីនូរីត្រពាំងថ្លឹង K040 03 : 57
Cambodia
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីនូរីត្រពាំងថ្លឹង K040

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល៖ ប៉ាច យុត/ ដាយម៉ុនម៉ាស្ទ័រ
លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹង និង ជំនាញផ្សេងៗជាច្រើន
ពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល ធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលមានការលេចធ្លោ
និង ជួយអោយសមាជិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆាប់ជោគជ័យ
នៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី!!

Views 95 0 Date of filming
VIDEO
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីសាមគ្គីជោគជ័យ K028 04 : 20
Cambodia
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីសាមគ្គីជោគជ័យ K028

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល៖ មៀច ចរិយា/ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ
លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹង និង ជំនាញផ្សេងៗជាច្រើន
ពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល ធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលមានការលេចធ្លោ
និង ជួយអោយសមាជិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆាប់ជោគជ័យ
នៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី!!

Views 279 0 Date of filming
VIDEO
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីភ្នំពេញដង្កោបញ្ញា K002 03 : 55
Cambodia
មជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីភ្នំពេញដង្កោបញ្ញា K002

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល៖ ខិល ស៊ីវ៉េត/ ដាយម៉ុនម៉ាស្ទ័រ
លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹង និង ជំនាញផ្សេងៗជាច្រើន
ពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល ធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលមានការលេចធ្លោ
និង ជួយអោយសមាជិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆាប់ជោគជ័យ
នៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី!!

Views 261 0 Date of filming
VIDEO
ពិធីឡើង​ដំណែង​ហ្សេរ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ថ្មី 04 : 26
Cambodia
ពិធីឡើង​ដំណែង​ហ្សេរ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ថ្មី

ពិធីឡើង​ដំណែងហ្សេរ៉ុនរ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ថ្មី
ថ្ងៃទី​ 22 ខែមករា ឆ្នាំ20202 អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំ
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នាសាល ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ
ក្នុងនោះមានសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាមួយពីររូប ទទួលដំណែងជាហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ។
អបអរសាទរហ្សេរ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ ដា បុរីសីមា និ​ង​ហ្ស

Views 573 5 Date of filming
VIDEO
ពិធីឡើង​ដំណែងស្តារ​​​ម៉ាស្ទ័រថ្មី 10 : 35
Cambodia
ពិធីឡើង​ដំណែងស្តារ​​​ម៉ាស្ទ័រថ្មី

ពិធីឡើង​ដំណែងស្តារ​​​ម៉ាស្ទ័រថ្មី
ថ្ងៃទី​ 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020​ អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំ
សិក្ខាសាលា​អំពី​ភាព​ជោគជ័យ​ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលទទួលទំនិញអាតូមីកម្ពុជា
ក្នុងនោះមានសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាមួយរូប ទទួលដំណែងជាស្តារម៉ាស្ទ័រ
អបអរសាទរស្តារម៉ាស្ទ័រ ឡាយ​ អំរុង។
 

Views 1,059 27 Date of filming
VIDEO
របៀបសរសេរនាដកថានៃជីវិត 08 : 27
Cambodia
របៀបសរសេរនាដកថានៃជីវិត

របៀបសរសេរនាដកថានៃជីវិត
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ ដាយម៉ុនម៉ាស្ទ័រ ហ៊ី គីមនា
ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 549 17 Date of filming
VIDEO
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី 34 : 12
Cambodia
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី

ទស្សនៈរិស័យអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយស្តារម៉ាស្ទ័រ ជា វិមាន
ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 516 15 Date of filming
VIDEO
អូតូសេល​ម៉ាស្ទ័រ 29 : 50
Cambodia
អូតូសេល​ម៉ាស្ទ័រ

អូតូសេល​ម៉ាស្ទ័រ
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ ដាយម៉ុនម៉ាស្ទ័រ ហង្ស បុប្ផា
ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 371 6 Date of filming
VIDEO
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី 27 : 21
Cambodia
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី

ទស្សនៈរិស័យអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ វ៉ាត ណារិន
ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមីអនឡាញនៅ​ PGCT​ Center

Views 743 14 Date of filming
VIDEO
ទម្រង់អាជីវកម្មឈានមុខអាតូមី 18 : 34
Cambodia
ទម្រង់អាជីវកម្មឈានមុខអាតូមី

ទម្រង់អាជីវកម្មឈានមុខអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា
ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 867 17 Date of filming
VIDEO
អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ 16 : 31
Cambodia
អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ

អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ
ធ្វើបទបង្ហាញដោយហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា
ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី
នៅ​ ដឺព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ។

Views 813 30 Date of filming
VIDEO
ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខអាតូមី 18 : 58
Cambodia
ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខអាតូមី

ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​ស្តារម៉ាស្ទ័រ ឡាយ អំរុង
ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី
នៅ​ ដឺព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ។
 

Views 948 26 Date of filming
VIDEO
ការតស៊ូក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់សមាជីកអាតូមីកម្ពុជា 07 : 42
Cambodia
ការតស៊ូក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់សមាជីកអាតូមីកម្ពុជា

ការតស៊ូក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់សមាជីកអាតូមីកម្ពុជា
ជីវប្រវត្តិ និងការ​តស៊ូធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់
ស្តារម៉ាស្ទ័រ ញ៉ឹល លី

Views 664 22 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    GLOBAL GSMC