#សិក្ខាសាលាអប់រំ

243 results of the search.
VIDEO
ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី​ឆ្នាំ 2024- Atomy Company Introduction 2024 06 : 38
Cambodia
ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី​ឆ្នាំ 2024- Atomy Company Introduction 2024

ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី​ឆ្នាំ 2024- Atomy Company Introduction 2024
ក្រុមហ៊ុនដែលគោរពគោលការណ៍ចម្បងជាប្រចាំ
ក្រុមហ៊ុនដែលឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ
ក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនជាមួយអតិថិជន និងចែករំលែកដោយមិនសំចៃ
ក្រុមហ៊ុនដែលមានក្ដីសុបិនចង់ឱ្យអតិថិជនជោគជ័យ
ពួកយើងជាអាតូមីដ

Views 127 10 Date of filming
VIDEO
ការសម្តែងបើកកម្មវិធី|ទីទួលដ៏ខ្ពស់|The summit|សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ 05 : 32
Cambodia
ការសម្តែងបើកកម្មវិធី|ទីទួលដ៏ខ្ពស់|The summit|សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ការសម្តែងបើកកម្មវិធី|ទីទួលដ៏ខ្ពស់|The summit|សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

[ចម្រៀង] ក្រោន & រ៉ូយ៉ាល់លីដ័រក្លឹប
Soprano Da-ye Park SM Kyung-hee Lee DM Jin-sook Kim DM Yoon-hee Jang SM Jeong-woo Lee
Tenor Terry DM EL SRM Young-jeong Kim Barino Seung-hyun Kim DM

Views 177 5 Date of filming
VIDEO
Atomy VisionㅣAtomy បានរៀបចំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបើកសោរㅣស្ថាបនិក បាក់ ហាន់ហ្គីល 33 : 11
Cambodia
Atomy VisionㅣAtomy បានរៀបចំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបើកសោរㅣស្ថាបនិក បាក់ ហាន់ហ្គីល

ចក្ខុវិស័យអាតូមី | Atomy Vision
Atomy បានរៀបចំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបើកសោរ
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ លោកស្ថាបនិក បាក់ ហាន់ហ្គីល
ក្នុងសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី 20 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023

Views 1,860 113 Date of filming
VIDEO
ការសម្តែងពិសេសស្តីអំពីពាក្យស្លោកប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ នៅសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ខែមករា 02 : 46
Cambodia
ការសម្តែងពិសេសស្តីអំពីពាក្យស្លោកប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ នៅសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ខែមករា

នេះជាការសម្តែងពិសេសដ៏លិចធ្លោស្តីអំពីពាក្យស្លោកប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣
គឺ ‘ចាប់ផ្តើមជាថ្មី ឈានទៅរកភាពជោគជ័យមិនចុះចាញ់’និង ‘សមកាលជាសាកល’
នៅលើឆាកសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣
ខែមករា ដែលសម្តែងដោយបុគ្គលិកសាខាកណ្តាលទាំងមូល។

Views 483 12 Date of filming
VIDEO
សូមកុំគេង សូមក្រោកឈរ ហើយ​សំដៅឆ្ពោះ​ទៅកាន់ដំណែងអ៊ីមភើរៀលម៉ាស្ទ័រ 00 : 55
Cambodia
សូមកុំគេង សូមក្រោកឈរ ហើយ​សំដៅឆ្ពោះ​ទៅកាន់ដំណែងអ៊ីមភើរៀលម៉ាស្ទ័រ

សូមកុំដេក សូមក្រោកឈរ ហើយ​សំដៅឆ្ពោះ​ទៅកាន់ដំណែងអ៊ីមភើរៀលម៉ាស្ទ័រ
ពេលថ្ងៃ​នៅ​អាស៊ី ពេលយប់នៅអាមេរិច សូមកុំគេង សូមទំនាក់ទំនង​
ទៅ​កាន់អ្នក​ដែល​នៅ​អាស៊ី ពេលយប់​នៅ​ទីនេះ អឺរ៉ុប​មិនមែនយប់ទេ
ពេល​នេះ​អ្ន​ក​ទាំង​អស់​គ្នា បានសិក្សា​អំពី​វិធី​ប្រជុំ​គ្នាតាមប្រព័ន្ធ​ហ្សូម
ក្នុងរដូវការកូវីដ​១៩​រួចមក

Views 1,467 45 Date of filming
VIDEO
ជីវិតដែលមានតុល្យភាព និងនាដកថានៃជីវិត​-Balanced Life & Life Scenario 31 : 22
Cambodia
ជីវិតដែលមានតុល្យភាព និងនាដកថានៃជីវិត​-Balanced Life & Life Scenario

ជីវិតដែលមានតុល្យភាព និងនាដកថានៃជីវិត​
បង្ហាញដោយ​លោក​ស្ថាបនិក បាក់ ហាន់ហ្គីល
Balanced Life & Life Scenario
Present by Ph.D. Han-Gill Park, Chairman

Views 2,106 93 Date of filming
VIDEO
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​សមាជិកអាតូមីកម្ពុជាឆ្ពោះ​ទៅកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េ-Atomy Cambodia Success Tour 2023 03 : 37
Cambodia
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​សមាជិកអាតូមីកម្ពុជាឆ្ពោះ​ទៅកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េ-Atomy Cambodia Success Tour 2023

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​សមាជិកអាតូមីកម្ពុជាឆ្ពោះ​ទៅកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េ
Atomy Cambodia Success Tour 2023
នេះ​ជាកម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍របស់សមាជិកអាតូមីកម្ពុជា
បានធ្វើការទស្សនៈកិច្ចសាខាអាតូមីកូរ៉េ ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។

Views 539 14 Date of filming
VIDEO
វិធីផ្លាស់​ប្តូរ​អា​ជីវ​កម្ម​លំបាក​អោយ​ក្លាយ​ជា​អាជីវកម្ម​ដែល​ងាយ​ស្រួល 04 : 46
Cambodia
វិធីផ្លាស់​ប្តូរ​អា​ជីវ​កម្ម​លំបាក​អោយ​ក្លាយ​ជា​អាជីវកម្ម​ដែល​ងាយ​ស្រួល

វិធីផ្លាស់​ប្តូរ​អា​ជីវ​កម្ម​លំបាក​អោយ​ក្លាយ​ជា​អាជីវកម្ម​ដែល​ងាយ​ស្រួល

Views 1,279 49 Date of filming
VIDEO
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) - វិធីសាស្រ្តជោគជ័យនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ 06 : 09
Cambodia
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) - វិធីសាស្រ្តជោគជ័យនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point)
វិធីសាស្រ្តជោគជ័យនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

Views 1,258 52 Date of filming
VIDEO
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ អាជីវកម្មថ្មីមានភាពលេចធ្លោជាងអាជីវកម្មទូទៅនឹងចូលទៅក្នុងសម័យបន្ទាប់ 06 : 13
Cambodia
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ អាជីវកម្មថ្មីមានភាពលេចធ្លោជាងអាជីវកម្មទូទៅនឹងចូលទៅក្នុងសម័យបន្ទាប់

គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point)
អាជីវកម្មថ្មីមានភាពលេចធ្លោជាងអាជីវកម្មទូទៅនឹងចូលទៅក្នុងសម័យបន្ទាប់

Views 550 5 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    GLOBAL GSMC