#សប្បុរសធម៌ក្នុងសង្គម

23 results of the search.
VIDEO
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី5 នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តតាកែវ 02 : 20
Cambodia
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី5 នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តតាកែវ

កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី5
នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តតាកែវ

Views 27 0 Date of filming
VIDEO
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី4 នៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តព្រះសីហនុ 01 : 50
Cambodia
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី4 នៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តព្រះសីហនុ

កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី4
នៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តព្រះសីហនុ

Views 17 0 Date of filming
VIDEO
សេចក្តីស្រឡាញ់ និង​ការចែករំលែក​នៅ​កម្ពុជា-Sharing Love in Cambodia 02 : 03
Cambodia
សេចក្តីស្រឡាញ់ និង​ការចែករំលែក​នៅ​កម្ពុជា-Sharing Love in Cambodia

សេចក្តីស្រឡាញ់ និង​ការចែករំលែក​នៅ​កម្ពុជា
សកម្មភាព​របស់​អង្គការ​មូលនិធិឌ្រីមមី បានសម្រេច​កន្លង​មក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ 2022
Sharing Love in Cambodia
Dreamy Foundation Activity in 2022
Not Success but Service

Views 123 6 Date of filming
VIDEO
ឡានក្រុងព្យាបាលចល័ត កំពុងតែពាំនាំសេចក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ទាំងតំបន់ដែលឡានក្រុងបានទៅដល់ 04 : 55
Cambodia
ឡានក្រុងព្យាបាលចល័ត កំពុងតែពាំនាំសេចក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ទាំងតំបន់ដែលឡានក្រុងបានទៅដល់

ឡានក្រុងព្យាបាលចល័ត កំពុងតែពាំនាំសេចក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ទាំងតំបន់ដែលឡានក្រុងបានទៅដល់។
ដំណើរនៃការបម្រើដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់មួយនេះនឹងនៅតែបន្តជារៀងរហូត!

Views 147 29 Date of filming
VIDEO
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជា 02 : 38
Cambodia
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជា

កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈ នៅខេត្តសៀមរាប
MAKE THE EARTH GET HEALTHY WITH US
#atomykh#aplogging

Views 150 2 Date of filming
VIDEO
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) KOR Version 03 : 11
Cambodia
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) KOR Version

អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) KOR Version
ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី១ ស្ថិតនៅ​ក្នុង​តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ម៉ុង ​ឫទ្ធី សែនជ័យ
ក្នុងភូមិសំរោងជើងភ្នំ ឃុំសែនដី ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពងស្ពឺ និងភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី២ ស្ថិតនៅ​ជិត​ភ្នំបូគោ។
ក្រោម​ជំនួយថវិការ 30ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្

Views 538 29 Date of filming
VIDEO
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) ENG Version 03 : 11
Cambodia
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) ENG Version

អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) ENG Version
ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី១ ស្ថិតនៅ​ក្នុង​តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ម៉ុង ​ឫទ្ធី សែនជ័យ
ក្នុងភូមិសំរោងជើងភ្នំ ឃុំសែនដី ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពងស្ពឺ និងភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី២ ស្ថិតនៅ​ជិត​ភ្នំបូគោ។
ក្រោម​ជំនួយថវិការ 30ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្

Views 673 16 Date of filming
ARTICLE
អាតូមីបានឧបត្ថមទឹកប្រាក់ចំនួន5ពាន់លានវ៉ុនមកកាន់កម្ពុជាលើជំនួយផ្នែកសុខាភិបាល
Cambodia
អាតូមីបានឧបត្ថមទឹកប្រាក់ចំនួន5ពាន់លានវ៉ុនមកកាន់កម្ពុជាលើជំនួយផ្នែកសុខាភិបាល

អាតូមីបានឧបត្ថមទឹកប្រាក់ចំនួន5ពាន់លានវ៉ុនមកកាន់កម្ពុជាលើជំនួយផ្នែកសុខាភិបាល


ពិធីប្រគល់រថយន្ដសុខាភិបាលចល័តនេះ ប្រព្រឹត្តិនៅអាគារការិយាល័យអាតូមីនៅស្រុកកុងជូនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា
មានការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវេជ្ជសាស្រ្តអន្តរជាតិ (PMCI) និង មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Jeonju Presbyterian ។

Views 1,642 14 Date of filming
IMAGE
ក្រុមហ៊ុន អាតូមីបានចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ ជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA)
Cambodia
ក្រុមហ៊ុន អាតូមីបានចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ ជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA)

ក្រុមហ៊ុន អាតូមី (Atomy Co.,LTD) បានចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌
ជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA)
តាមរយៈការឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ២០ម៉ឺនដុល្លារ។

Views 1,713 9 Date of filming
VIDEO
ម៉ាសការពារប្រភេទkf94ចំនួន14ម៉ឺនសន្លឹកត្រូវបានអាតូមីធ្វើ​បរិច្ចាគ​ទៅ​ប្រទេសចិន 02 : 14
Cambodia
ម៉ាសការពារប្រភេទkf94ចំនួន14ម៉ឺនសន្លឹកត្រូវបានអាតូមីធ្វើ​បរិច្ចាគ​ទៅ​ប្រទេសចិន

ម៉ាសការពារប្រភេទkf94ចំនួន14ម៉ឺនសន្លឹកត្រូវបានអាតូមីធ្វើ​បរិច្ចាគ​ទៅ​ប្រទេសចិន
កាលពីថ្ងៃទី02​ ខែកុម្ភៈ កន្លងទៅនេះមានការជួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតមេរោគពីក្រុមហ៊ុនអាតូមីកូរ៉េផងដែរ
គឺការបញ្ជូនម៉ាស់ការពារសម្រាប់ក្រុងយៀនថៃ នឹង​ក្រុង​វូហា​ន​ ក្នុងគោលបំណង់ជួយទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងការឆ្លង

Views 552 7 Date of filming
VIDEO
【Yantai TV】 ព័ត៌មានវិភាគទាន Atomy 01 : 40
Cambodia
【Yantai TV】 ព័ត៌មានវិភាគទាន Atomy

【Yantai TV】 ព័ត៌មានវិភាគទាន Atomy
ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងលើការរាតត្បាតនៃជម្ងឺឆ្លងសង្គមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ គឺមេរោគថ្មីឈ្មោះកូរ៉ូណា
ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកូរ៉េបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ការពារប្រភេទkf94 ចំនួន14ម៉ឺនសន្លឹក ទៅ​ទីក្រុង​យៀន​ថៃ នឹង​ទីក្រុង​វូហាន​ ប្រទេសចិន។

Views 493 10 Date of filming
VIDEO
អាតូមី​ជាមួយ​ក្តី​ស្រ​ឡាញ់ 01 : 32
Cambodia
អាតូមី​ជាមួយ​ក្តី​ស្រ​ឡាញ់

អាតូមី​ជាមួយ​ក្តី​ស្រ​ឡាញ់
ការ​បរិចាគ​អង្ករ​ នឹង​ក្តារ​វាយ​ប៉េង​ប៉ុង​ ជូនដល់​​អ្នក​ភូមិ​នៅ​សហគមន៍​បូរី​កីឡា
អាតូមី៖ ​នៅថ្ងៃទី​16 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ2019 ក្រុមហ៊ុន​អាតូមី​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​ស្រី​អគ្គ​នាយក​ ដូ​

Views 503 9 Date of filming
VIDEO
អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម 03 : 06
Cambodia
អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម

អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម
ការបន្ថែមចំណេះដឹង​ផ្នែក​កុំព្យូទ័រ​ទៅ​ដល់​
សិស្សានុសិស្សនៃ​សាលា​បឋមសិក្សាពេជ្រ​ម្កុដ

Views 951 5 Date of filming
VIDEO
អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម 03 : 58
Cambodia
អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម hot

អាតូមីជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គម
កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមី នឹង​សមាជិកបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គម
ពោលគឺបានពាំនាំអំណោយ​មួយចំនួន​ ជូនដល់កុមារប្រមាណ ២៣៧នាក់ ក្នុង​សាលាបឋមសិក្សាជ័យសេនា,

Views 1,787 15 Date of filming
VIDEO
អាតូមីជាមួយការចែករំលែក 02 : 31
Cambodia
អាតូមីជាមួយការចែករំលែក

អាតូមីជាមួយការចែករំលែក
អាតូមី៖ នៅថ្ងៃទី០៨  ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនអាតូមី និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនលោក​ស្រី​អគ្គនាយក ដូ​ ក្យុងហ៊ី បានពាំនាំថវិការ​ជូនដល់​
មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ចំនួន 10,000 USD ក្នុង

Views 3,346 37 Date of filming
VIDEO
អាតូមីជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹម 03 : 35
Cambodia
អាតូមីជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹម

អាតូមីជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹម
នៅថ្ងៃទី​០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ សមាជិកអាតូមីកម្ពុជាបាន​ចុះទៅបង្រៀនអំពីការ​កំណត់គោលដៅនៃជីវិត
និងផ្តល់អំណោយជូនដល់​កុមារកំព្រា​ ដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា​បុរីកុមារខេត្តកែប។

Views 1,956 14 Date of filming
VIDEO
អាតូមីជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសង្គមកម្ពុជា 05 : 23
Cambodia
អាតូមីជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសង្គមកម្ពុជា

អាតូមីជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសង្គមកម្ពុជា
ក្នុងអត្ថន័៏យរបស់ក្តីស្រឡាញ់នេះ គឺយើងនឹងសង្ឃឹមថា​ក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេនឹងសម្រេចបានជោគជ័យ។

Views 1,538 5 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream