#ការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុន

86 results of the search.
ARTICLE
សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២
Cambodia
សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២

សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល
នៅថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា
សម្រាប់ថ្នាក់ដឹក​នាំតំណែងអូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ចំនួន 41កូដ នៅ​ គីរីម៉ោនធេន រីស៊ត។
Autosale Master Global Leadership Workshop
On 28-30, April 2022

Views 349 8 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី23 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី23 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី23ខែមេសា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះ

Views 260 1 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី26 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី26 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)


សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី26 ខែមីនា ឆ្នាំ2022
សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជា
ក្នុងសិក្ខាសាលានេះលោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្

Views 106 1 Date of filming
ARTICLE
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G3 (ABR Day)
Cambodia
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G3 (ABR Day)

វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day)
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day)
ចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី នឹងបទពិសោធន៍ល្អៗ ថ្មីៗពីការធ្វើជំនួញអាតូមីមាននៅក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course។
សូមរីករាយទស្សនាកម្រងរូបភាពដូចតទៅ៖ សូមអរគុណ!Views 72 1 Date of filming
VIDEO
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ដឹកនាំអូតូសេលម៉ាស្ទ័រ​-Global Auto Sales Master Workshop 02 : 41
Cambodia
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ដឹកនាំអូតូសេលម៉ាស្ទ័រ​-Global Auto Sales Master Workshop

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ដឹកនាំអូតូសេលម៉ាស្ទ័រ​-Global Auto Sales Master Workshop
នៅ​ថ្ងៃទី24-25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ដឹកនាំអូតូសេលម៉ាស្ទ័រ​
​(​Global Auto Sales Master Workshop)
សម្រាប់ថ្នាក់ដឹក​នាំតំណែងអូតូសេលម៉ាស្ទ័រចំនួន 39កូដ នៅ​រមណីយដ្ឋាន បឹងសំរ

Views 416 4 Date of filming
VIDEO
វិវឌ្ឍន៍ថ្មីរាល់ថ្ងៃ-Renewed Day by Day 02 : 20
Cambodia
វិវឌ្ឍន៍ថ្មីរាល់ថ្ងៃ-Renewed Day by Day

វិវឌ្ឍន៍ថ្មីរាល់ថ្ងៃ-Renewed Day by Day
ពាក្យនេះមានន័យថា អាតូមីគឺវិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីរាល់ថ្ងៃ។
(ព្រះគម្ពីកូរិនថូខ្សែរទី២ ៤:១៦) បានចែងថា ទោះ​បើ​មនុស្ស​ខាង​ក្រៅ​របស់​យើង​ខ្ញុំ កំពុង​តែ​ពុករលួយ​ទៅ​ក៏​ពិត​មែន
តែ​នៅ​ខាង​ក្នុងកំពុង​តែ​កែ​ប្រែ​ជា​ថ្មី​ឡើង​រាល់​ថ្ងៃ​ជានិច្ច​វិញ។​
អាតូមីបានប្រកាស់ថ

Views 263 8 Date of filming
VIDEO
អប​អរ​សាទរ​ខួប​គម្រប់​៦ឆ្នាំ​​អាតូមី​កម្ពុជា 03 : 09
Cambodia
អប​អរ​សាទរ​ខួប​គម្រប់​៦ឆ្នាំ​​អាតូមី​កម្ពុជា

អប​អរ​សាទរ​ខួប​គម្រប់​៦ឆ្នាំ​​អាតូមី​កម្ពុជា
សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ក្ដីស្រលាញ់របស់អ្នក ក្នុងរយៈពេល៦ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ក្ដីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកជា
ថាមពលដ៍សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកជាមោទនភាពរបស់យើង ហើយយើងជាស្ពានចម្លងអ្នកទៅកាន់ក្ដីសុបិន្ដ
យើងនឹងនៅជាមួយអ្នក ព្រមទាំងបន្តដំណើជាមួយអ្នកទៅមុខទៀតជានិ

Views 320 6 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ) hot

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី22 ខែមករា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ

Views 309 2 Date of filming
VIDEO
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) KOR Version 03 : 11
Cambodia
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) KOR Version

អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) KOR Version
ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី១ ស្ថិតនៅ​ក្នុង​តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ម៉ុង ​ឫទ្ធី សែនជ័យ
ក្នុងភូមិសំរោងជើងភ្នំ ឃុំសែនដី ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពងស្ពឺ និងភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី២ ស្ថិតនៅ​ជិត​ភ្នំបូគោ។
ក្រោម​ជំនួយថវិការ 30ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្

Views 197 14 Date of filming
VIDEO
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) ENG Version 03 : 11
Cambodia
អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) ENG Version

អាតូមី និង​សង្គម (ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមី) ENG Version
ភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី១ ស្ថិតនៅ​ក្នុង​តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ម៉ុង ​ឫទ្ធី សែនជ័យ
ក្នុងភូមិសំរោងជើងភ្នំ ឃុំសែនដី ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពងស្ពឺ និងភូមិ​ ម៉ុង​ ឫទ្ធី & អាតូមីទី២ ស្ថិតនៅ​ជិត​ភ្នំបូគោ។
ក្រោម​ជំនួយថវិការ 30ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្

Views 351 10 Date of filming
ARTICLE
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G2 (ABR Day)
Cambodia
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G2 (ABR Day)

វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day) សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day)
ចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី នឹងបទពិសោធន៍ល្អៗ ថ្មីៗពីការធ្វើជំនួញអាតូមីមាននៅក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course។
សូមរីករាយទស្សនាកម្រងរូបភាពដូចតទៅ៖ សូមអរគុណ!

Views 508 0 Date of filming
ARTICLE
អាតូមីបានឧបត្ថមទឹកប្រាក់ចំនួន5ពាន់លានវ៉ុនមកកាន់កម្ពុជាលើជំនួយផ្នែកសុខាភិបាល
Cambodia
អាតូមីបានឧបត្ថមទឹកប្រាក់ចំនួន5ពាន់លានវ៉ុនមកកាន់កម្ពុជាលើជំនួយផ្នែកសុខាភិបាល

អាតូមីបានឧបត្ថមទឹកប្រាក់ចំនួន5ពាន់លានវ៉ុនមកកាន់កម្ពុជាលើជំនួយផ្នែកសុខាភិបាល


ពិធីប្រគល់រថយន្ដសុខាភិបាលចល័តនេះ ប្រព្រឹត្តិនៅអាគារការិយាល័យអាតូមីនៅស្រុកកុងជូនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា
មានការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវេជ្ជសាស្រ្តអន្តរជាតិ (PMCI) និង មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Jeonju Presbyterian ។

Views 1,257 12 Date of filming
VIDEO
ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុន​ឆ្នាំ 2021 05 : 32
Cambodia
ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុន​ឆ្នាំ 2021

ក្រុមហ៊ុនដែលរក្សានូវគោលការណ៍ចម្បងដោយមិនប្រែប្រួល
ក្រុមហ៊ុនដែលបោះជំហានចូលទីផ្សារពិភពលោកតាមរយៈគោលការចម្បង
ក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនជាមួយអតិថិជន និងធ្វើការចែករំលែកដោយគ្មានសំចៃ
យើងគឺ អាតូមី

Views 2,888 119 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១
Cambodia
សិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១

សិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា
នៅ​ថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា
សម្រាប់ថ្នាក់ដឹក​នាំតំណែងអូតូសេលម៉ាស្ទ័រចំនួន 38កូដ នៅ​ណាតាយ៉ា រីហ្សត។

Views 664 5 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2021 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2021 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី22 ខែមករា ឆ្នាំ2021
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ

Views 837 3 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី-ATOMY SUCCESS ACADEMY (ONLINE SEMINAR)_26-12-2020
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី-ATOMY SUCCESS ACADEMY (ONLINE SEMINAR)_26-12-2020

សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះ វេគ្មិនដែលចូលចែករំលែកនូវបទបង្ហាញ ក្នុងនោះរួមមាន៖
Hello! Welcome to At

Views 697 3 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី24 ខែតុលាឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី24 ខែតុលាឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី46
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី24 ខែតុលាឆ្នាំ2020
ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នាសាល ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ
ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ គេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់សមាជិកអាតូមីចំនួន ជាង2000នាក់
១. ហ្សេ​រ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ សួន​ សុ

Views 471 3 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream