ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

คู่มือแนะนำเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม 7,229 วันที่
พิมพ์
คู่มือแนะนำเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ / ATOMY EDUCATION CENTER GUIDE BOOK

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้
- ขั้นตอนการขอเปิดศูนย์การเรียนรู้
- เงื่อนไขในการได้รับอนุมัติเพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้
- ข้อควรทราบในการจัดเปิดศูนย์การเรียนรู้ (สถานที่ + การตกแต่งศูนย์)
- ข้อแนะนำในการตกแต่งศูนย์การเรียนรู้

*เวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC