ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่ - โรงงานโอรท

จำนวนผู้เข้าชม 1,206 วันที่
พิมพ์


อะโทมี่สร้างโรงงานโอรทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2019 บนพื้นที่ 34,927 ตารางเมตร ใน Bomul Argricultural and Industrial Complex ที่เมืองคงจู
โดยท่านประธานปาร์ค ฮันกิลและพนักงานกว่าอีก 100 คนได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ 
อะโทมี่มุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามขึ้นไปอีกขั้นในตลาดโลก โรงงานโอรทจึงเป็นการรวมศูนย์วิจัยจากส่วนกลาง ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหาร พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่บ่มเพาะสำหรับการวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน

อะโทมี่จะดำเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร (HMR: Home Meal Replacement) เริ่มตั้งแต่กระบวนการวิจัย พัฒนา ตลอดจนผลิตอาหารและเครื่องดื่มโฮมเมด รวมไปจนถึงการกระจายสินค้าออกไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของอะโทมี่ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและโภชนาการให้กับสมาชิก
โดยท่านประธานผู้ก่อตั้งบริษัทอะโทมี่, ท่านประธานปาร์ค ฮันกิล ได้กล่าวว่า "ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตโดยโรงงานโอรทจะต้องสะอาด มีคุณภาพ และมีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอาหารโฮมเมดทั่วโลกได้ด้วยคอนเซปต์ที่แตกต่าง"

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream