ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ความน่าเชื่อถือและความเร็วของธุรกิจอะโทมี่

จำนวนผู้เข้าชม 4,688 วันที่
พิมพ์
ความน่าเชื่อถือ กับความเร็วของธุรกิจอะโทมี่ - ดร. ลีซองยอน
- การตัดสินคนจากจุดเด่นข้อเดียว
- "ความน่าเชื่อถือ" ที่เป็นปัจจัยหลักของธุรกิจเครือข่าย
- สำนวน เขื่อนพังเพราะรังมด
- ความสามารถในการผลิตกับ ทุนทางสังคม
- ยุคเศรษฐกิจแห่งความรู้

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

ความน่าเชื่อถือและความเร็วของธุรกิจอะโทมี่

ความน่าเชื่อถือ กับความเร็วของธุรกิจอะโทมี่ - ดร. ลีซองยอน - การตัดสินคนจากจุดเด่นข้อเดียว - "ความน่าเชื่อถือ" ที่เป็นปัจจัยหลักของธุรกิจเครือข่าย - สำนวน เขื่อนพังเพราะรังมด - ความสามารถในการผลิตกับ

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream