ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แนะนำผลิตภัณฑ์ - ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์

จำนวนผู้เข้าชม 361 วันที่
พิมพ์
แนะนำผลิตภัณฑ์ - ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์
ออนไลน์ วันเดย์ เซมินาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2020

- แอบโซลูท เซลแอคทีฟ สกินแคร์ เซ็ต
- ผู่เอ๋อร์ ที (ชาผงสำเร็จรูป)
- น้ำยาซักผ้า 
- น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

แนะนำผลิตภัณฑ์ - ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์

แนะนำผลิตภัณฑ์ - ธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์ ออนไลน์ วันเดย์ เซมินาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2020 - แอบโซลูท เซลแอคทีฟ สกินแคร์ เซ็ต - ผู่เอ๋อร์ ที (ชาผงสำเร็จรูป) - น้ำยาซักผ้า  - น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream