ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่นิวส์ - ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม 186 วันที่
พิมพ์

- สินค้าใหม่ : อะโทมี่ อลาสก้า อี-โอเมก้า 3
- อะโทมี่ ประเทศไทย ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคม
- อะโทมี่ โคลอมเบีย เปิดช้อปปิ้งมอลล์แล้ว

และ ตารางสัมมนาประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

อะโทมี่นิวส์ - ประจำเดือน ตุลาคม 2563

- สินค้าใหม่ : อะโทมี่ อลาสก้า อี-โอเมก้า 3 - อะโทมี่ ประเทศไทย ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคม - อะโทมี่ โคลอมเบีย เปิดช้อปปิ้งมอลล์แล้ว และ ตารางสัมมนาประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream