ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

นำเสนอไลฟ์ซินาริโอ้ #19

จำนวนผู้เข้าชม 441 วันที่
พิมพ์
อะโทมี่ ไทยแลนด์ ซัคเซส อะคาเดมี่ ครั้งที่ 19
ATOMY THAILAND 19th SUCCESS ACADEMY

หัวข้อ : นำเสนอไลฟ์ซินาริโอ้ #19
วันที่ : วันศุกร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดงาน: ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5, ศูนย์ราชการ อาคาร B

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

นำเสนอไลฟ์ซินาริโอ้ #19

อะโทมี่ ไทยแลนด์ ซัคเซส อะคาเดมี่ ครั้งที่ 19 ATOMY THAILAND 19th SUCCESS ACADEMY หัวข้อ : นำเสนอไลฟ์ซินาริโอ้ #19 วันที่ : วันศุกร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 สถานที่จัดงาน: ศูนย์ประชุมวายุ

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream