ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

สูตรแห่งความสำเร็จ และการสร้างอนาคต

จำนวนผู้เข้าชม 2,298 วันที่
พิมพ์
สูตรแห่งความสำเร็จ และการสร้างอนาคต
- กฎของปัจจัยต่ำที่สุด (จะเติบโตได้ ไม่สามารุถมองข้ามปัจจัยเล็กๆ ได้)
- รายได้ = ความพยายาม * ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง * โชคและโอกาส
- ปัจจัยที่สำคัญที่สุด = ความเพียรพยายามของตัวเอง
- ความกล้า ความทุ่มเทด้วยใจรัก ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
- การกำหนดอนาคตด้วยตัวเอง
- การฝึกฝนทางปัญญา จิตใจ และร่างกาย
- ความลับของความสำเร็จ คือ การพูดด้านบวกกับตัวเอง 
- ความเชื่อมั่นในตัวเอง / ทัศนคติคือทุกอย่าง

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

สูตรแห่งความสำเร็จ และการสร้างอนาคต

สูตรแห่งความสำเร็จ และการสร้างอนาคต - กฎของปัจจัยต่ำที่สุด (จะเติบโตได้ ไม่สามารุถมองข้ามปัจจัยเล็กๆ ได้) - รายได้ = ความพยายาม * ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง * โชคและโอกาส - ปัจจัยที่สำคัญที่สุด = ความเ

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream