ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่ อัพเดท เดือนเมษายน 2019

จำนวนผู้เข้าชม 708 วันที่
พิมพ์
อะโทมี่ อัพเดท เดือนเมษายน 2019
- การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงไทย
- สินค้าใหม่ เร็วๆ นี้ : อะโทมี่ เดลี่ มาส์ก
- ระเบียบในการจำหน่ายและการส่งเสริมการขายของอะโทมี่
- อะโทมี่ ไทยแลนด์ โคเรีย ทัวร์ 2019

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

อะโทมี่ อัพเดท เดือนเมษายน 2019

อะโทมี่ อัพเดท เดือนเมษายน 2019 - การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงไทย - สินค้าใหม่ เร็วๆ นี้ : อะโทมี่ เดลี่ มาส์ก - ระเบียบในการจำหน่ายและการส่งเสริมการขายของอะโทมี่ - อะโทมี่ ไทยแลนด์

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream