ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

การกำหนดเป้าหมาย

จำนวนผู้เข้าชม 3,037 วันที่
พิมพ์
- ขั้นตอนแรกของ 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
- การพูดด้านบวกกับตัวเอง & กลไกแห่งความสำเร็จ
- การจดจ่อ : ชายหนุ่มขี้บ่น กับ พระราชา
- การเขียนไลฟ์ ซินาริโอ้ & การกำหนดเป้าหมาย
- จิตใต้สำนึก
- การใส่ข้อความด้านบวกให้อยู่ในจิตใต้สำนึก

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

การกำหนดเป้าหมาย

- ขั้นตอนแรกของ 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ - การพูดด้านบวกกับตัวเอง & กลไกแห่งความสำเร็จ - การจดจ่อ : ชายหนุ่มขี้บ่น กับ พระราชา - การเขียนไลฟ์ ซินาริโอ้ & การกำหนดเป้าหมาย - จิตใต้สำนึก - การใส่ข้อความด้

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

ไฟล์แนบ

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream