ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

แนะนำผลิตภัณฑ์ - สิริพร จันทนเสวี

จำนวนผู้เข้าชม 2,394 วันที่
พิมพ์
**อะโทมี่ ไทยแลนด์ วันเดย์ เซมินาร์ กรุงเทพมหานคร**

หัวข้อ : แนะนำผลิตภัณฑ์ 
ผู้บรรยาย : สิริพร จันทนเสวี
วันที่ : 2 สิงหาคม 2561 (วันพฤหัสบดี)
สถานที่ : อาคารธนภูมิ

 

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

แนะนำผลิตภัณฑ์ - สิริพร จันทนเสวี

**อะโทมี่ ไทยแลนด์ วันเดย์ เซมินาร์ กรุงเทพมหานคร** หัวข้อ : แนะนำผลิตภัณฑ์  ผู้บรรยาย : สิริพร จันทนเสวี วันที่ : 2 สิงหาคม 2561 (วันพฤหัสบดี) สถานที่ : อาคารธนภูมิ  

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream