ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่ วิชชั่น - ลีด็อกอู

จำนวนผู้เข้าชม 2,563 วันที่
พิมพ์
อะโทมี่ ไทยแลนด์ สเปเชียล วันเดย์ เซมินาร์
วันที่ : วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
เวลา : 13:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าร่วม: 700 ที่นั่ง

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

อะโทมี่ วิชชั่น - ลีด็อกอู

อะโทมี่ ไทยแลนด์ สเปเชียล วันเดย์ เซมินาร์ วันที่ : วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:00 - 16:00 น. สถานที่ : ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม: 700 ที่นั่ง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream