ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

สร้างโรงพยาบาลที่กัมพูชา ATOMY x PMCI

จำนวนผู้เข้าชม 375 วันที่
พิมพ์
ซัคเซส อะคาเดมี่ เดือน เมษายน

ความลำบากของสาธารณสุขในกัมพูชา
ทำให้ท่านประธานจัดตั้งกิจกรรมการแบ่งปัน
ร่วมกันกับองค์กรความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
สร้างโรงพยาบาล "ATOMY x PMCI"
ที่ให้บริการกับชาวกัมพูชาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
และท่านประธานยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
พร้อมกับสั่งซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น
เพื่อทำให้การรักษาสะดวกแลพทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วย

เรายังคงยึดมั่นในจิตวิญญาณ ด้วยการแบ่งปันที่ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือ
แต่เราใส่ใจและให้ใจกับทุกชีวิตรอบตัวเรา

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

สร้างโรงพยาบาลที่กัมพูชา ATOMY x PMCI

ซัคเซส อะคาเดมี่ เดือน เมษายน ความลำบากของสาธารณสุขในกัมพูชา ทำให้ท่านประธานจัดตั้งกิจกรรมการแบ่งปัน ร่วมกันกับองค์กรความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ สร้างโรงพยาบาล "ATOMY x PMCI" ที่ให้บริการกับชาวกัมพูชาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และท่านประธานยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ย

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC